Zondag 3 mei 2020, kerkdienstgemist-dienst

Zondag 3 mei 2020, Maartenskerk 10.00 uur, kerkdienstgemist-dienst

Herkenningstune

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Gebed van toenadering

Inleiding op de dienst

Muziek: Lied 864 :1 Laat ons de Heer lofzingen

Lezing uit het Oude testament: Psalm 121

Muziek: Psalm 121: 1

Lezing uit het Nieuw testament Romeinen 8: 31 t/m 39

Verkondiging Muziek: Lied 905; 1,4

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Mededelingen

Collecte

Muziek; lied 416:1,2,3,4

Zegen

Muziek Wilhelmus: 1,6

Herkenningstune