Zondag 29 december 2019

Orgelspel
Welkom
Aanvangslied lied 283: 1,4,5
Inleiding
Zingen: psalm 90a : 1,4
Bemoediging
Groet
Gebed van toenadering
Lied: psalm 90a: 5,6.
Kyriegebed
Zingen: lied 482: 1,3
HET WOORD
Gebed om verlichting met de H. Geest
Lezen: Prediker 9: 7 – 10
Zingen: lied 845: 1
Lezen: Lukas 2: 22 – 40
Zingen: lied 159a: 1,2
Preek
Orgelspel
Zingen: lied : 913
GEBEDEN en GAVEN
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: 737: 1,2,3,4,20,21
Heenzending en zegen