Zondag 27 september 2020

Liturgie voor de dienst op zondag 27 september 2020 te Hillegom

Thema: aanraking

Orgelspel

Mededelingen

Stilte

Votum en groet

Aanvangsgebed

Inleiding op de zondag

Lied 139: 8 en 7

Gebed (tekst Lied 695)

Lezing: 1 Kon 19: 3-9; Mattheus 8: 1 t/m 3

Kort muzikaal intermezzo

Overdenking

Muzikaal Meditatief Moment

Lied 863

Gebeden: dankzegging- voorbede- stilgebed – gezamenlijk Onze Vader

Collecte

Lied 868: 2, 3

Zegen

Pianospel