Zondag 24 mei 2020, kerkdienstgemist-dienst

Zondag 24 mei 2020, Maartenskerk 10.00 uur, kerkdienstgemist-dienst

• Herkenningstune

• Welkom en mededelingen

• Aansteken van de kaars en kaarsenlied

• Moment van stilte, Bemoediging en Groet

• Gebed van toenadering

• Inleiding op de lezingen / de zondag

• Muziek: Gezongen Geloofsbelijdenis

• Schriftlezing door de lector: Genesis 1:1-5 en Numeri 11:21-30

• Muziek lied 868:1,2 en 3 Lof zij de Heer

• Overdenking: Pinksteren in de woestijn

• Muziek: Heer Uw licht en Uw liefde schijnen (Opw 334)

• Dankzegging en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

• Collectemoment

• Zegen

• Muziek: Vrede van God ((Opw 602)

• Herkenningstune