Zondag 22 september 2019

Orde van Dienst 22 september 2019, Maartenskerk Hillegom

Mededelingen en aansteken van de kaarsen
Zingen: Lied 290 Licht van Pasen (eigen versie)
Openingslied: Psalm 139 : en 5
Stilte
Groet en bemoediging
Gebed van toenadering
Zingen: Lied 283 : 1 en 4
Kyriëgebed
Zingen: Lied 304

Gebed bij de opening van het Woord
Eerste en schriftlezing: Genesis 28 : 10 – 22 en Genesis 32 : 23 – 32a
Zingen: Psalm 105 : 1 en 2
Derde schriftlezing: Mattheus 28 : 16 – 20
Zingen: Lied 362 : 1
Verkondiging
Muzikaal meditatief moment
Zingen: Lied 1014

Gebeden, dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 418
Zegen