Zondag 22 maart 2020, dienst via kerkdienstgemist

Zondag 22 maart 2020, 10.00 uur Maartenskerk, Kerkdienstgemist-dienst vanuit de consistorie

Hoe vind ik ‘kerkdienst gemist’? U klikt in de bovenste regel op ‘Niet geweest op zondag’. Dan ziet u op uw scherm de tekst staan die begint met: ‘Soms lukt het niet om op zondag naar de kerk te gaan’. Het laatste woord van deze alinea is ‘kerkdienstgemist’. Klik hierop en er opent een nieuw scherm. Klik eventueel op de dienst / datum van uw keuze, middenin ziet u dan een cirkel met een driehoek erin. U klik daarop en dan begint de uitzending.
Om te voorkomen dat de netwerken overbelast raken vragen wij u te luisteren in twee groepen. Families met de achternaam A t/m K vragen wij te luisteren vanaf 10.00 uur en de andere helft vanaf 11.00 uur.

Muziek: Wat hou ik van uw huis (Psalmen voor Nu)

Welkomstwoord en mededelingen door ouderling van dienst Henk Geljon

Moment van stilte

Bemoediging
We spreken uit dat onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen.

Groet
Daarom groeten we elkaar namens God: Genade en vrede, u en jullie allemaal, van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen.

Gebed van toenadering

Inleiding op de zondag

Gebed van de zondag

1ste Schriftlezing: Johannes 9:1-7 door lector Elske Vledder

“In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij niet en zijn ouders ook niet, ‘was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld.’ Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die op de ogen van de blinde en zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.”

2de Schriftlezing: 2 Corinthiërs 4:6-10 door lector Elske Vledder
“De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen, ‘heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.”

Overdenking

Muzikaal meditatief moment: God heb ik lief (Psalm 116) Chr. Mannenkoor Emmeloord, soliste Marjo van Someren

In memoriam

Gebeden, afgesloten met Onze Vader

Zegen

Muziek: Ga met God en Hij zal met je zijn (Samenzang Nederland Zingt)