Zondag 19 april 2020 kerkdienstgemist-dienst

Hillegom, 19 april 2020, Maartenskerk (Online uitzending)

Muziek improvisatie Psalm 81 (Lourens Schaak)

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaars

Lied 290 Licht van Pasen, zondagslicht…

Openingslied: Psalm 81, Jubel God ter eer (Nederland Zingt)

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Gebed

Eerste schriftlezing: 1 Petrus 1 : 3 – 9

Tweede schriftlezing: Johannes 20 : 19 – 31

Lied 644 Terwijl wij Hem bewenen

Overdenking

Lied: 642, Ik zeg het allen, dat Hij leeft (Nederland zingt)

Gebeden

Lied: 655 Zing voor de Heer een nieuw gezang!

Zegen

Muziek: Georg Friedrich Händel – Dank sei dir, Herr! (koor met begeleiding)