Zondag 18 oktober 2020

Zondag 18 oktober 2020 10.00 uur Maartenskerk

Welkomstwoord en mededelingen

Pianospel Lied 290 Licht van Pasen

Openingslied: Psalm 96: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging
v Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
a en niet loslaat het werk van zijn handen.

Groet
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,
van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.
a Amen.

Drempelgebed

Vervolg Psalm 96: 4 en 6

Kyriegebed

de Tien woorden gezongen in lied 310: Een is de Heer, de God der goden

Inleiding op lezingen

Gebed om de Heilige Geest

Lezing Jesaja 45: 1- 7

Lied 216 uit Zangen van zoeken en zien (voorzang en refrein) God is hij alleen

Lezing evangelie naar Mattheus 22: 15 – 22

Lied 320 Wie oren om te horen heeft

Uitleg

Lied 176: 1 en 3 uit ‘Zangen van Zoeken en Zien’ Jij die voor alle namen wijkt

Tekst: Huub Oosterhuis Muziek: Genève 1551

Jij die voor alle namen wijkt
Geen weg die in jouw verte reikt
Geen woord kan jou aanbidden.
Jij die niet hoogverheven troont
Licht dat in nacht en wolken woont
Een dode in ons midden.
Jij komt, wij weten dag noch uur,
Jij gaat voorbij, een dovend vuur
Een stilte in de bomen.
Roepend van ver, stem van dichtbij,
Niet overal, niet hier ben jij,
Niet god die wij ons dromen.

Roepende stilte, verre stem,
Als jij bestaat, besta in hen,
In mensen in ons midden.
Wees onbestaanbaar, ongehoord,
Besta in mij, onvindbaar woord,
Niet god die wij aanbidden.
Jij die mij kent, jij die mij boeit,
Ik die jou jij noem onvermoeid
En nog niet kan vergeten,
Zouden wij ik-en-niemand zijn
Ontheemd, ontkend, ontroostbaar zijn,
En van elkaar niet weten?

Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collectes

Slotlied 912 Neem mijn leven laat het Heer

Zegen