Zondag 16 augustus 2020

Zondag 16 augustus 2020, Maartenskerk 10.00 uur, max 100 en kerkdienstgemist-dienst, samen in actie voor Beiroet

• Orgelspel

• Welkom en mededelingen

• Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied Lied 290

(allen gaan staan)

• Moment van stilte

• Groet

• Bemoediging

• Gebed van toenadering

(allen gaan zitten)

• Inleiding op de zondag

• Lied 133 (solozang met pianospel)

• Inleiding op de Schriftlezing(en) door de voorganger

• Schriftlezing(en) door de lector

1ste Schriftlezing: Exodus 30:1-8
“Je moet een altaar maken voor het branden van reukwerk; gebruik er acaciahout voor. Het moet vierkant zijn, één el lang en één el breed, en twee el hoog; de horens moeten er één geheel mee vormen. Overtrek de bovenkant, alle zijkanten en de horens met zuiver goud en breng rondom een gouden rand aan. Bevestig aan twee kanten onder de rand twee gouden ringen. Zet ze aan tegenover elkaar liggende zijden; ze zijn bestemd voor de draagbomen waarmee het altaar gedragen wordt. De draagbomen moet je van acaciahout maken en je moet ze vergulden. Zet het altaar voor het voorhangsel waarachter de ark met de verbondstekst staat, tegenover de verzoeningsplaat die daaroverheen ligt, waar ik je zal ontmoeten. Aäron moet er elke morgen als hij de lampen in orde brengt, geurig reukwerk op branden. Ook als hij tegen het vallen van de avond de lampen aansteekt, moet hij een reukoffer brengen. Alle komende generaties moeten elke dag voor de HEER reukwerk branden.” (NBV)

2de Schriftlezing: Efeziërs 5:1-8
“Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht-deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast-spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is-dat is allemaal afgoderij-geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht.” (NBV)

• Muzikaal intermezzo (kort)

• Overdenking

• Muzikaal meditatief moment

• Lied 858 (declamatie met pianospel)

• Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

• Collectemoment

(allen gaan staan)

• Slotlied Lied 973 (solozang met pianospel)

• Zegen

• Pianospel