Zondag 15 november 2020

Orde van dienst op zondag 15 november 2020

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de tafelkaarsen

Declamatie en pianospel Lied 290

Groet en Bemoediging

Gebed van toenadering

Inleiding op de zondag

Lied 139 : 1, 2 en 8 (pianospel en solozang)

Gebed van de zondag

Lezing: Ezechiël 34, 12-22

Muzikaal intermezzo

Lezing: Matteüs 25, 31-46

Muzikaal intermezzo (kort)

Overdenking

Muzikaal meditatief moment

Lied 1005 (pianospel en solozang)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en (gezamenlijk) Onze Vader

Collectemoment

Slotlied: Lied 763 (pianospel en solozang)

Zegen

Pianospel