Zondag 10 mei 2020, kerkdienstgemist-dienst

Zondag 10 mei 2020, 10.00 uur Maartenskerk, kerkdienstgemistdienst

• Herkenningstune

• Welkom en mededelingen

• Aansteken van de kaars en kaarsenlied

• Moment van stilte, Bemoediging en Groet

• Gebed van toenadering

• Inleiding op de zondag

• Gebed

• Muziek: Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste

• Inleiding op de Schriftlezingen

• 1ste Schriftlezing: Exodus 17:8-16
“In Refidim werd Israël aangevallen door de Amalekieten. Toen zei Mozes tegen Jozua: ‘Kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van God.’ Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde, en Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met Aäron en Chur. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes’ armen zwaar werden, legden Aäron en Chur een steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. De HEER zei tegen Mozes: ‘Leg deze overwinning in een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten, en overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert.’ Toen bouwde Mozes een altaar, en hij noemde het ‘De HEER is mijn banier’. Hij zei: ‘Omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de HEER, zal de HEER strijd voeren tegen Amalek, in alle komende generaties.’” (NBV)

2de Schriftlezing: Johannes 16:7-13
“Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: zonde-dat ze niet in mij geloven, gerechtigheid-dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, oordeel-dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.” (NBV)

• Overdenking

• Muziek: Lied 811 Zoals een moeder zorg

• In memoriam

• Dankzegging en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

• Collectemoment

• Zegen

• Muziek: Lied 423 Nu wij uiteengaan vragen wij God

• Herkenningstune