Zondag 1 december 2019, eerste zondag van Advent

Orgelspel

Mededelingen en aansteken van de kaarsen

Zingen: Lied 444: 1

Openingslied: 25 : 1 en 2

Stilte

Groet en bemoediging

Gebed van toenadering

Vervolg openingslied: 25 : 3

Kyriëgebed

Lied: 756 : 1, 2, 4 en 6

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste schriftlezing: Micha 2

Lied: 451 : 1 en 5

Tweede schriftlezing: Mattheus 24 : 32 – 44

Lied: 463 : 1, 4, 6, 7 en 8

Verkondiging

Muzikaal meditatief moment

Lied: 462

Gebeden

Slotlied: 438 : 1, 3 en 4

Zegen