Zes WEBSITE-EXCURSIES

Beste mensen,

 • Voor mensen die geïnteresseerd zijn in kerk en geloof en de PG Hillegom
  hebben we selecties uit deze Website bijeen gehaald
  als basismateriaal om diverse Website-EXcursies mee te maken.
 • Een keuze uit de onderwerpen die in de afgelopen jaren ter sprake zijn gekomen.
 • Mogelijk is dit ook geschikt materiaal om mensen die actief (willen) zijn in de kerk in te werken.
 • Wie weet, wilt u meehelpen om de Website weer op gang te brengen!

De zes Website-EXcursies zijn uitgesplitst naar een zestal rubrieken:

 1. Opzet en gebruik van de Website                            – Wex1
 2. Overzicht van de Activiteiten in onze Gemeente   – Wex2
 3. Onze Identiteit en Gemeente-opbouw                     – Wex3
 4. Pastoraat en Geloofsaspecten                                 – Wex4
 5. Liturgievernieuwing en Geloofsgroei na WO II     – Wex5
 6. Bijbelbeschouwing en veranderend Wereldbeeld – Wex6
 • Via “Wat zoekt u?” op de homepage zijn de diverse VERWIJZINGEN
  naar onderwerpen direct op te vragen met: Wex1, Wex2, Wex3 etc.

Met enige weemoed nemen we afscheid van deze Website
waar we vanaf het begin in 2005 mee bezig zijn geweest.
Met vriendelijke groeten van Wil en Bob Caron