Week van Gebed in Hillegom

De week van gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief. Dit jaar is de week van gebed van 20 t/m 27 januari en ook de 4 Hillegomse kerken doen hier aan mee.

Het thema in 2019 is ‘Recht voor ogen’. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de week van gebed je blik op recht en onrecht: ‘zoek het recht en niets dan het recht’. Deze tekst komt uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Christenen in Indonesië hebben het materiaal dit jaar voorbereid. Indonesië, een land wat zich uniek maakt door de grote verscheidenheid en als motto heeft: eenheid in verscheidenheid. Een eenheid die echter bedreigd wordt door corruptie en radicalisering.

Tijdens de week van gebed is er iedere avond gelegenheid om met elkaar te bidden in de diverse kerken (zie onderstaande rooster). Op zondag wordt de week afgesloten met een gezamenlijke samenkomst en maaltijd.

20 januari 19.30 – 20.30 Maartenskerk “De Vonk”
21 januari 19.30 – 20.30 Evangelie Gemeente “Kulturele Raad”
22 januari 19.30 – 20.30 Open Hof
23 januari 19.30 – 20.30 Martinuskerk
24 januari 19.30 – 20.30 Evangelie Gemeente “Kulturele Raad”
25 januari 19.30 – 20.30 Open Hof
26 januari 19.30 – 20.30 Maartenskerk “De Vonk”
27 januari 16.00 – 17.00 Evangelie Gemeente “Kulturele Raad” (slotviering en aansluitende broodmaaltijd)