Voorbeeld basisstudiemateriaal TVG 2011

Voorbeeld basisstudiemateriaal TVG 
In de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden wordt gewerkt met losbladig basisstudiemateriaal. Op deze pagina ziet u een voorbeeld van een pagina basisstudiemateriaal.

Waarom schreef men Evangeliën?
De periode 65-70 na Chr.
is een kritieke tijd. De apostelen/ooggetuigen zijn gestorven.
De traditie verhaalt van de marteldood van Petrus (en ook Paulus?) in Rome onder keizer Nero.
In de tijd van de vervolging onder Nero worden de christenen niet meer gezien als een joodse sekte, maar als aparte godsdienst. Christenen worden genoodzaakt hun identiteit te omschrijven, wat niet zo eenvoudig was, omdat de moedergemeente met de val van Jeruzalem in 70 na Chr. was verdwenen.
De tweede generatie na Jezus’ dood heeft nog een binding met de eerste oog- en oorgetuigen.
De derde generatie moet orde op zaken stellen: wat heeft Jezus nu precies gezegd en gedaan? En is onze traditie betrouwbaar? Daarom schrijven Marcus, Lucas en Mattheüs. Bovendien willen zij de wildgroei aan de in die tijd zeer populaire mirakelverhalen beteugelen. Waarschijnlijk zijn de Evangeliën niet in een ruk geschreven, maar in een groeiproces. Het volgende schema wordt verondersteld:

d99ebef4ad

De “oer” Marcus bevat voornamelijk daden van Jezus, die de doorbraak van Gods koninkrijk manifesteren. De Quelle (bron) is een term uit de Duitse theologenwereld. Deze Bron Q zou spreuken en kernachtige woorden van Jezus bevatten.
Mattheüs, Marcus en Lucas staan bekend als de synoptische Evangeliën. Hun inhoud heeft zoveel overeenkomsten, dat die in kolommen naast elkaar kunnen worden geplaatst. Ze zijn in een oogopslag te overzien (synopsis= bij-elkaar -zien). Toch zijn het geen kopieën van elkaar.
Marcus is als een flitsende reportage van woorden en daden van Jezus.
Mattheüs is meer betogend, catechetisch.
Lucas werkt als geschiedschrijver in twee delen. Het eerste deel omvat Jezus’ werk en leven tot aan de hemelvaart. Deel twee is beschreven in Handelingen: De Geest bezielt en leidt de apostelen.
Het Evangelie van Johannes heeft een eigen karakter en staat zelfstandig naast de drie synoptici.
(12-09-2011)

Wex6