Vervolg Evaluatie Basiscursus Geloven

Met de deelnemers hebben we deze cursus geëvalueerd. Ter herinnering: in de maanden oktober, november en januari hebben we iedere dinsdag in het Maartenshuis de maaltijd met elkaar gedeeld, gezongen, gebeden, inleidingen bekeken en gesprekken gevoerd. De gezamenlijke maaltijd werd door iedereen zeer gewaardeerd en bleek ook essentieel voor de avond die volgde: je komt met elkaar tot rust, deelt even de dingen van de dag, met elkaar leef je toe naar het officiële gedeelte. Ook de videofragmenten als onderdeel van de cursusinformatie vond men heel waardevol. Het cursusboek was lijvig en uitgebreid, de volgende keer zou dat iets minder kunnen. De cursusdag (een zaterdag) werd als een heel bijzonder moment ervaren.

Als leiding zijn we enthousiast genoeg om in het nieuwe seizoen weer een basiscursus geloven te verzorgen, vanaf het midden van de maand september. Behalve op de dinsdagavond zou die eventueel ook op de donderdagavond kunnen plaatsvinden, afhankelijk van de mogelijkheden van degenen die zich aanmelden.

We bedanken nogmaals de kerkenraad voor de mogelijkheid en al diegenen die ons ondersteunden om deze cursus te houden. We hopen en verwachten dat deze ondersteuning ons opnieuw geboden wordt.

Marja Faber-Sportel en ds Wim Zaagsma
(17-3-2013)