Verslag vanuit het College van Kerkrentmeesters juli 2016

Vanuit het College van Kerkrentmeesters

Uitbreiding van het College

Zoals u al in de berichtgevingen van de kerkenraad heeft kunnen lezen, heeft de kerkenraad  Hans de Jong benoemd als kerkrentmeester. Een versterking die zeer welkom is. Hans zal zich in hoofdzaak bezig gaan houden met het LRP (Leden Registratiesysteem PKN) dat samen met Kerkbalans belangrijk is voor de jaarlijkse actie rondom onze geldwerving. Een  belangrijk  werk. Zoals in elke grote organisatie speelt geld nog steeds een grote rol om zaken te kunnen blijven realiseren. Elk jaar maken we plannen hoe we ons geld willen uitgeven en hoevéél we mogen uitgeven. Dat laatste baart ons als CVK  zorgen.
De laatste jaren zijn we als gemeente er niet in geslaagd een redelijk sluitende begroting te presenteren. We geven dus meer geld uit dan we ontvangen, waardoor we interen op onze algemene reserves. Daarnaast ontvangen we door de zeer lage rentestand een zeer aanzienlijk bedrag minder. Er zal dus iets moeten gaan gebeuren aan de inkomstenkant én uitgavenkant.
In de begrotingsvoorstellen van 2017 zal duidelijk te merken zijn dat de bakens verzet gaan worden. Als CVK begrijpen we dat bezuinigingen soms gepaard gaan met het nemen van pijnlijke beslissingen, beslissingen die soms ingrijpen in het leven van mensen die onze gemeente een warm hard toedragen. Dat bezorgt je als bestuurders wel eens slapeloze nachten.

Maartenskerktoren

De afgelopen week is er door een aannemer een bezoek gebracht aan de toren van de Maartenskerk. Hij zal een offerte uitbrengen voor de reparatie van het voegwerk. Omdat het grootste gedeelte van de kosten wordt gesubsidieerd door het rijk, zal ook het ministerie deze offerte beoordelen. Als alle lichten op groen komen te staan, dan kunnen de werkzaamheden mogelijk in september-oktober worden uitgevoerd. We wachten af.

Zomerreces

In de vakantieperiode wordt er weinig vergaderd. Maar we zijn natuurlijk wel aanspreekbaar. Intern hebben we afgesproken dat er altijd een CVK-lid bereikbaar is voor kerkenraad en natuurlijk de gemeenteleden.

College van Kerkrentmeesters