Vanuit de website redactie

image001Onze gemeente heeft al weer een jaar of tien haar eigen website (www.pghillegom.nl). Via deze website informeren we u over diverse zaken die spelen binnen onze gemeente en geven we geïnteresseerden een beeld van onze gemeente. De website bevat, bijvoorbeeld, een uitgebreide agenda (www.pghillegom.nl/agenda), waarin u activiteiten ver vooruit kunt opzoeken.

We willen de komende tijd meer gemeenteleden betrekken bij onze website. Vandaar dat wij u onder andere via Samen Kerk op de hoogte willen houden. Dit stukje vormt daar de start voor.

Nieuwe eindredacteurs
Vele jaren is Bob Caron eindredacteur geweest van de website. Bob heeft besloten het stokje over te geven aan de `jongere generatie`: vanaf half november zijn Freek en Franka Baalbergen benoemd tot eindredacteur.

Bob heeft het eindredacteurschap met veel enthousiasme ingevuld. De tijd die Bob in de website heeft gestoken is moeilijk te evenaren: vandaar dat de nieuwe eindredactie tweekoppig is. Tijdens een gezellige redactievergadering hebben we Bob, onder het genot van een gebakje, bedankt voor zijn niet aflatende inzet. We hopen dat hij de nieuwe eindredactie nog lang met raad en daad bij zal staan.

Kopij
Als websiteredactie zijn we, net als de redactie van Samen Kerk, afhankelijk van stukjes en informatie die dominee, pastoraal werker, kerkenraadsleden, commissieleden en gemeenteleden aan ons aanleveren. Daarvoor hebben we een half jaar geleden een speciaal e-mailadres geopend: website@pghillegom.nl. Wilt u iets op de website geplaatst hebben, dan kunt u dat naar dit e-mailadres sturen. Eén van de websiteredacteuren zal het dan op korte termijn plaatsen.

Een aantal zaken die zeer geschikt zijn voor plaatsing op de website:

  • Informatie over activiteiten. De website heeft een uitgebreide agenda waarin activiteiten vroegtijdig aangekondigd kunnen worden. Ook kan extra informatie worden toegevoegd.
  • Informatie over commissies.
  • Kopij die te laat (of te vroeg) is voor Samen Kerk.
  • Fotoreportages van (speciale) evenementen.
  • Gegevens over de liturgie van komende zondag, de zondagse mededelingen, inclusief aanvullende informatie en na afloop van de dienst, de preek.

Facelift
Ongeveer drie jaar geleden heeft de website een grondige metamorfose ondergaan. Sinds die tijd is de website gestaag gegroeid, maar is de opzet gelijk gebleven. Het is daarom tijd voor een kleine opschoonactie/facelift. Hier gaan we de komende tijd aan werken.

We zullen gedateerde berichten en foto’s verwijderen, streven naar een meer logische indeling en de website hanteerbaarder maken voor de kleine commissie die we zijn. Hierbij gaan we hulp van gemeenteleden inroepen: wat vindt u prettig aan de website, wat kunnen we verbeteren? Om dit soort vragen te beantwoorden, zullen we een klankbordgroep oprichten. We zullen hier nog over berichten.

Oproep nieuwe commissieleden
Zoals al eerder opgemerkt, is de websiteredactie een kleine commissie. We zijn dan ook continu op zoek naar nieuwe redacteuren. Daarvoor hoeft u niet bijzonder technisch onderlegd te zijn: we maken gebruik van een eenvoudig systeem. Als u om kunt gaan met een programma als Microsoft Word, dan bent al geschikt om stukjes op de website te plaatsen.

Om een bijdrage te leveren hoeft u overigens niet persé redacteur te worden. Als u ons wilt helpen met het maken van foto’s tijdens kerkdiensten of van andere activiteiten, is uw bijdrage meer dan welkom. Als u zich hiervoor wilt opgeven, of meer informatie wilt, neemt u dan contact op met één van de commissieleden of stuurt u een mailtje naar: website@pghillegom.nl.

De websitecommissie: Bob Caron, Nico Rade, Gert Jan van Dalen, Harke Ploegstra, Freek en Franka Baalbergen