Van de kerkenraad

Omdat er iets is misgegaan met het stukje ‘Van de kerkenraad’ van de hand van onze voorzitter, is hier het artikel zoals het in de laatste SamenKerk had moeten staan:

Van de kerkenraad

In het vorige nummer van Samen Kerk hebben wij u drie nieuwgekozen ouderlingen, een ouderling-kerkrentmeester en twee diakenen voorgesteld. Bovendien stelden wij u een diaconaal rentmeester en drie kerkrentmeesters voor. Volgens de kerkorde moesten wij u vragen of er bij u bezwaren leven tegen één of meer van deze mensen. Wij zijn erg blij dat dat niet het geval is.

Er was nog één probleem. Volgens de kerkorde moeten er in de kerkenraad tenminste 2 ouderlingen-kerkrentmeester zitting hebben. We hebben er maar één. Daarom moesten we de classis vragen een ouderling-kerkrentmeester uit een andere gemeente aan te wijzen die ons college komt aanvullen. De classis heeft de heer Rik Buddenberg uit Zoetermeer daartoe bereid gevonden, We zijn blij dat daarmee de rechtsgeldigheid van de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters voorlopig is gewaarborgd.

In normale tijden zouden de nieuwe ambtsdragers al lang bevestigd zijn. Wij kozen er aanvankelijk voor te wachten totdat de bevestiging ‘in het midden van de gemeente’ zou kunnen worden gevierd, niet wetend hoelang dat zou duren. We willen nu de bevestiging van ambtsdragers niet langer uitstellen. De nieuwe groep staat te popelen om aan het werk te gaan.

Op 6 mei kondigde de regering aan dat, als het virus niet opnieuw opspeelt, er na 1 juli weer kerkdiensten mogen worden gehouden met 100 mensen op 1,5 m afstand. Die afstand kunnen we in de Maartenskerk wel realiseren. Maar doorgaans hebben we meer dan 100 kerkgangers. In de vergadering op 12 mei moeten we kiezen: een bevestiging in een internetdienst zonder kerkgangers in juni of een bevestiging na 1 juli waar slechts een deel van de gemeente bij aanwezig kan zijn.

Op 14 april heeft de kerkenraad vergaderd via een internet-beeldverbinding. Dat was wel even wennen. We hebben uiteraard nagedacht over de bevestiging van ambtsdragers, maar we spraken vooral over de vele activiteiten, die in de eerste maand van de Coronacrisis zijn ontwikkeld door diaconie, pastoraat, jeugdwerkers en gemeenteleden. We kwamen tot 10 initiatieven. Het vermelden waard is de groep van 49 vrijwilligers, die telefonisch contact onderhoudt met 220 gemeenteleden. Petje af! voor deze en alle andere vrijwilligers.

Henk Geljon