Ultima Cena De Jesus

In de hal van ons kerkgebouw ‘De Hoeksteen’ hangt een stuk kerkelijke kunst, dat als onderschrift heeft: “Ultima Cena De Jesus”.
Het is een voorstelling van het “Laatste Avondmaal van Jezus”. Het is uitgevoerd in verzilverd gedreven koper en omlijst door een bewerkte houten lijst.
Het “Ultima Cena” is een geschenk aan onze kerk van de heer en mevrouw Henk en Truus van Aalst.
Henk van Aalst zag dit stuk kerkelijke kunst bij een antiquair in Hillegom hangen, vond het mooi en een betere plaats waardig en heeft het daarom aangeschaft.
P1050243 kopie

Waar dit “Ultima Cena” vandaan komt is onbekend, maar het onderschrift is in het Spaans. Is het een overblijfsel uit de 17de eeuw, en z’n tachtigjarige oorlog met Spanje? Of is het een product van 20e eeuwse ontkerkelijking en handelsdrift? Wie het weet mag het zeggen.
Een gastpredikant, die het “Ultima Cena” zag hangen, was verrast zo’n stuk kerkelijke kunst in “De Hoeksteen” aan te treffen en vroeg mij hoe wij daaraan gekomen waren. Ik kon daar toen amper antwoord op geven, maar nu weet ik tenminste iets meer en dat geef ik door.
Dit geschenk aan onze kerk heeft ook een opdracht aan ons allen: gedenk en geloof.
Wij mogen dat dit jaar weer gezamenlijk extra intensief meemaken en beleven in de Stille Week en met Pasen.
Met een strofe uit gezang 178 bidden we:
.           Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
.           om de beker die Gij reikt,
.           om de woorden die Gij spreekt,
.           Kyrie eleison

Bovenstaand stukje schreef ik in ons kerkblad “Gemeenteleven” van 5 april 1992.
Nu, na het overlijden van Henk van Aalst, is het goed hieraan herinnerd te worden .

Bob Caron
Oktober 2014