Uitvaartdienst

Op 10 juli 2019 is overleden, in de leeftijd van 83 jaar,

Annie Beukers – Gräper

weduwe van Wim Beukers

De uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 13 juli om 11.00 uur in de Maartenskerk, Kerkplein 1 te Hillegom. Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Wilhelminalaan 3 te Hillegom. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en herinneringen met elkaar delen in Villa Flora, Hoofdstraat 55 te Hillegom.