Samenloop voor Hoop in Hillegom 17 en 18 juni: Wandel mee!!

Dit jaar , op zaterdag 17 juni vanaf 12 uur tot de volgende dag zondag 18 juni  12 uur, zal  er weer een Samenloop voor Hoop worden georganiseerd. Een 24 uurs wandelestafette om samen stil te staan bij kanker en het leven te vieren, samen geld in te zamelen voor kankeronderzoek en te herdenken.

Door samen een team te vormen en te zorgen dat  er elk uur minstens 2 teamleden over het parcours lopen tijdens de 24 uur sta je symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. En wie heeft er niet mee te maken gehad zelf of bij een familielid of bij een vriend?

Natuurlijk is het belangrijk dat wij als kerk hieraan mee gaan doen!  Dit jaar zullen we als kerken samen lopen onder de naam : Pelgrims vol Hoop, alle 4 de kerken .

Het is een zeer indrukwekkend evenement en zowel jong als oud kunnen hieraan meedoen!

Geef je snel op om met ons mee te lopen. U kunt zich opgeven om mee te lopen door in te tekenen op lijsten in de kerk of anders per email: karintoetwuister@gmail .com

Elk deelnemend teamlid betaalt 15 euro voor het goede doel.

Aanmelden en betalen  moet u zelf doen door naar de site:www.samenloopvoorhoop.nl/hillegom te gaan en je aan te melden als teamlid bij het team Pelgrims vol Hoop, alle 4 de kerken

Mensen die kanker hebben of hebben gehad worden eregasten tijdens deze loop. Zij  lopen de eerste ronde over het parcours onder warme aanmoediging van familie, vrienden   en worden de hele dag in de watten gelegd. Kom je in aanmerking om eregast te zijn of ken je iemand die wel eens in het zonnetje gezet mag worden? Dan kun je jezelf of diegene opgeven bij hillegom@samenloopvoorhoop.nl

Er zullen in de kerk  kaarsenzakken voor 5 euro te koop worden aangeboden om een naam op te schrijven of te versieren. Deze zullen s’avonds  gedurende de estafette langs de route neergezet worden met een kaarsje erin om iemand te gedenken of om zodoende proberen iemand die je kent of alle mensen die met kanker te maken hebben hoop te geven.

Dus nadat je kaarsenzak klaar is, beschreven of versierd , graag voor 11 juni  inleveren bij de aanspreekpunten. In onze kerk Anke van Voorst en Karin Toet en in Open Hof Florentine Toet, de aanspreekpunten in de andere kerken zijn tot nog toe niet bekend.

Ook zal er een spaarpotje voor dit goede doel bij de koffie staan.

We zoeken ook nog mensen die bij onze kraam willen zitten om ook van alles te verkopen voor Samenloop voor Hoop.

Hopelijk krijgen we heel veel geld bij elkaar door deze acties!

We hopen  zo dat wij als kerken goed  vertegenwoordigd zullen zijn!

Hartelijke groet

Karin en Floor Toet en Anke van Voorst