Het Pastoraat

P1030262Het Pastoraat
Pastoraat is het omzien naar elkaar.
Een taak niet voor enkele gespecialiseerden, maar een taak voor allen, voor de gehele gemeente.
Pastoraat gebeurt voor een groot deel in diverse groepen, groepjes en ontmoetingen: bezoekjes aan huis, gespreksgroepen, zangkoren, koffiedrinken na de eredienst enzovoorts.
Veel pastoraat vindt dan ook ongemerkt plaats zonder dat men het gevoel heeft dat  men ‘pastoraal bewerkt’ wordt.
Daarnaast functioneert er georganiseerd pastoraat.

Doelgroepen en medewerkers in het georganiseerde pastoraat:

 • Bij ziekenhuisopname en (acute) pastorale zorg

  Acute pastorale zorg.  Mensen die met ernstige moeilijkheden in hun leven te maken hebben kunnen een beroep doen op onze predikant.
  Ds. Wim Zaagsma, tel. 0252-505285

  Doorgeven Ziekenhuisopname.  Als u weet of merkt dat iemand opgenomen moet worden in het ziekenhuis of ernstig ziek is, wilt u dit dan doorgeven aan een van de betrokken pastores. Zo bent u ook de ogen en oren voor de pastor.

  Pastoraal spreekuur in de Maartenskerk   Heb jij, heeft u behoefte aan een pastoraal luisterend oor? Wilt u een van ons zomaar even spreken? Wees dan welkom op de donderdagmorgen in de consistoriekamer van de Maartenskerk (met aparte ingang), van 10.00 – 11.00 uur. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een bezoekje thuis of een gesprek elders.  Ds. Wim Zaagsma .

  Ga terug

 • Regelmatig (pastoraal) bezoek aan en door ouderen en senioren.  Wilt u bezoek van iemand van de kerk of wilt u zelf wel iemand van tijd tot tijd gaan bezoeken, geeft u dit dan door aan de Wijkteams. Zij zullen proberen hieraan invulling te geven.

  Bewoners van tehuizen en gecombineerde woonvormen. Een combinatie van een lokatie en leeftijdsgroepen vinden we bij (te)huizen zoals Groot Veenenburg, Clusiushof, Bloemswaard, Bloemshof, Parkwijk, Maartensheem [en den Weligenberg??] daar wordt het pastoraat zoveel mogelijk gecoördineerd.

  Diverse faciliteiten en mogelijkheden voor Ouderen en Senioren.  Bij rubrieken als ‘Op zondag’  en ‘Lerende Gemeente’ zijn veel mogelijkheden en faciliteiten aangegeven die specifiek gericht zijn op Ouderen en Senioren. Initiatieven vanuit het seniorenpastoraat zijn daarbij: de breiclub, de maandagochtend gespreksgroep en de dinsdagochtend praatgroep.

  Geloofsgroei in een veranderende wereld.  Na de Tweede Wereldoorlog zijn de grote kerken aantoonbaar veranderd. In Hillegom is dat de laatste 25 jaar ook duidelijk gebeurd. In een geloofsgroei zijn velen of vooropgegaan of gevolgd. Een aantal artikelen hierover is gepubliceerd in ‘Samen Kerk’ en op de ‘Website’, en staan nog op de Website om ook zo een bevestiging van het geloof te bieden.

  Attenties bij Kroonjaren.  Vanuit de felicitatiedienst worden bezoekjes gebracht en een attentie gegeven aan personen die 80, 85, 90, 95 of 100 jaar worden. Tevens worden families bezocht en een attentie gegeven als ze 45, 50, 55, 60 of 65 jaar getrouwd zijn. Bij de van oorsprong gereformeerde leden ontbreken vaak huwelijksdata in onze administratie – wilt u die alsnog doorgeven aan ons Kerkelijk Bureau?! Dan vergeten we u niet. In het ‘Seniorenhoekje’ in “Samen Kerk” worden de jubilarissen vermeld.  

  Ga terug [/accordion_item]

 • Regionale Buurt- en Straatkringen en groothuisbezoek

  In het Samen op Weg proces naar de fusie toe tot Protestantse Gemeente is het pastoraat georganiseerd in Buurt- en Straatkringen met ondermeer jaarlijks groothuisbezoek-bijeenkomsten. Op dit moment functioneren er nog een beperkt aantal groothuisbezoek-bijeenkomsten.

  Lees alle berichten over de straatkringen en groot huisbezoek

  Ga terug

 • Overleg en coördinatie van werkers in het pastoraat

  Pastoraal Beraad.  De vergaderingen van het Pastoraal Beraad zijn bestemd voor alle werkers en bezoekers in het Pastoraat. Dus ook bezoekdames en -heren zijn van harte welkom. Een groot deel van de middag wordt besteed aan vorming en toerusting.

  Lees alle berichten over het pastoraal beraad

  Senioren werkgroep (vroeger SeniorenComité).  Werkers in het Seniorenpastoraat samen met enkele vertegenwoordigers uit de groep senioren organiseren een aantal ouderen- en seniorenbijeenkomsten per jaar. Een paar van de gebruikte vormen zijn: Lunch-, middag- en namiddag-buffet bijeenkomsten in de Hoeksteen, een boottocht over de Kaag en Kerst- en Paasviering in Parkwijk. In deze bijeenkomsten zie je elkaar weer eens in een gezellig samenzijn.

  Lees alle berichten over het senioren comité

  Pastoraal Overleg. Dit betreft het overleg van de predikant met pastorale ouderlingen en -diakenen  en pastorale medewerkers.
  Dit overleg is mede een voorbereiding op de kerkenraadsvergadering.

  Lees alle berichten over Het Pastoraal Overleg

  Ga terug 

Ga terug naar Door de Week