Tussen Pasen en Pinksteren 2017

Tussen Pasen en Pinksteren zullen de diensten inhoudelijk  met elkaar verbonden zijn door de Ik Ben-woorden van Jezus Christus.

Op Pinksteren zal als slot van de serie Gods stem klinken zoals aan Mozes bij de brandende braamstruik: “Ik ben die er zijn zal”.
Het tweede verbindende element zullen schilderijen zijn, die elk hun eigen exegese, uitleg op deze woorden geven.
Wat heeft de kunstenaar mogelijk geïnspireerd, bewogen bij dit thema?

IK BEN
23 april  Het Licht (William Hunt)
30 april  De Weg (Ton Schulten)
07 mei   De Zoon (Rembrandt)
14 mei   De deur (Porta Sancta)
21 mei   Het Brood (Vincent van Gogh)
28 mei De Wijnstok (Icoon)
04 juni Ik ben die er zal zijn (Marc Chagall)

William Hunt, Light of the World
Ton Schulten, Landschap, essen van Agelo
Rembrandt, de verloren zoon
De Porta Sancta in Rome
Vincent van Gogh, de Aardappeleters
de ware wijstok, Icoon
Marc Chagall, braamstruik Mozes