PARKWIJK-DIENSTEN

PARKWIJKDIENSTEN
Op 7 januari j.l. zijn we in Woonzorg centrum Parkwijk het jaar begonnen met een Oecumenische dienst. Ondanks de heersende griep en verkoudheid zat de zaal vol. En we namen ons voor dat we in 2018 zoveel als mogelijk Liefde, (Minne) zouden schenken aan allen om ons heen. Omdat dat toch wel het mooiste  geschenk is dat je het Christuskind in de kribbe kunt geven.
Dank aan pastor Marie van Rooden, Theo van der Ploeg en de zangers uit Bloemswaard voor hun medewerking.

Op zondag 4 februari om 10 uur  zal ds. Jolien Nak `(Bennebroek) voorgaan en bespeelt mevrouw van Klaveren weer het orgel.

Op dinsdag 13 februari is er om 10.30 uur een R.K. viering met eucharistie in het zaaltje naast de recreatieruimte in Parkwijk. Een ieder is daarbij welkom! Kapelaan Kuik zal voorgaan.

Het kleed voor het Stiltecentrum heeft een begin gekregen, maar het duurt nog wel even voor het hangt.  Ook als u niet in Parkwijk woont, kunt u hieraan meedoen, net zoals een groep dames uit Maartensheem dit doet. Voor informatie kunt u zich wenden tot Pastor Wilna Wierenga.