Paasbrief 2020

Op maandag 6 april 2020 heeft onze scriba Henk Geljon aan alle mailadressen die ons van gemeenteleden bekend zijn deze Paasbrief verzonden.

Beste gemeenteleden

Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen

Met die woorden van Lied 556 uit ons Liedboek begint de pastorale Paasbrief van onze landelijke kerk aan de plaatselijke kerkenraden. Daarin staat zij stil bij deze ‘beklemmende’ Stille Week en spreekt zij haar waardering uit voor de manier waarop allerwegen gereageerd wordt op de maatregelen die samenhangen met de coronacrisis. Uiteraard zijn we ook hier in Hillegom op een creatieve manier bezig om elkaar pastoraal en diaconaal tegemoet te komen. Zo willen we juist in deze moeilijke periode het samen kerk-zijn handen en voeten geven d.m.v. een kaartje, een telefoontje en anderszins. Geweldig wat er allemaal georganiseerd wordt!

De zondagse erediensten en ook die op Goede Vrijdag en Paaszondag zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/859-Protestantse-Gemeente-te-Hillegom. Een video-registratie (van de hand van Dirk Somsen) van de uitvoering in de Hoeksteen van de Matthäus Passion tijdens de Goede Vrijdag-dienst van 2016 kunt u in deze wel heel stille dagen via onze website in beeld en geluid weer meebeleven: https://www.pghillegom.nl/film/.

In de Stille Week verzorgt de Protestantse Kerk in samenwerking met de EO online vespers: op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 19.30 – 20.00 uur. Deze zijn te bekijken via https://portal.eo.nl/samengeloven. Eerste Paasdag verzorgt ds. René de Reuver een meditatie vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Deze wordt door de EO uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur.

Daarnaast roepen kerken in het hele land op om op zaterdag 11 april een kaars voor het raam te zetten. Doet u ook mee? Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.

Tenslotte vindt u als bijlage 2 recepten van Roos van Dalen, onze thuisbakker. Het zijn recepten voor een gezin, voor 1 of 2 personen is de helft al voldoende. De recepten hebben overigens geen echte Bijbelse achtergrond maar worden in deze tijd wel veel gemaakt. Ook als bijlage een handreiking van Gert Jan van Dalen om thuis een liturgische schikking te maken op weg naar Pasen.

In deze Stille Week zien we uit naar Pasen, het feest van de opstanding van Jezus Christus, de gekruisigde, zo besluit onze landelijke kerk haar Paasbrief. Lijden en dood is Hij niet uit de weg gegaan. Op paasmorgen vieren we dat zijn nabijheid verder reikt dan het graf. Als opgestane Heer draagt Hij de wonden van het lijden met zich mee. Hij gaat ons als de Levende voor.

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

Zo gaan we op weg naar Pasen. Ons wordt de lofzang in de mond gegeven, ook in de nacht. We wen-sen elkaar gezegende Paasdagen!

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Hillegom
ds. Wim J. Zaagsma

Pesto breekbrood

Kaneel vlechtbrood

Liturgisch bloemschikken