Organisatie – Wie doet wat

DDE KERKENRAAD
De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente. Dat is zijn belangrijkste taak. Lees verder

ODE PREDIKANT
De predikant is geroepen tot dienst aan de gemeente.
Lees verder

DDE OUDERLINGEN
Ouderlingen zijn lid van de kerkenraad. Zij geven aandacht aan het pastoraat: aan mensen met hun hoogte- en dieptepunten in hun leven, met vragen rondom geloof en zingeving, met het nemen van verantwoorde beslissingen en met de ontwikkeling van vormen van gemeenschap
Lees verder

DDE DIAKENEN
Diakenen zijn lid van de kerkenraad. Diaconaat, het omzien naar elkaar, is een taak van de gehele gemeente. De diakenen spelen een voortrekkers rol bij het omzien naar elkaar veraf en dichtbij. 
Lees verder

DDE KERKRENTMEESTERS
Het College van Kerkrentmeesters brengt adviezen uit aan de kerkenraad. De ouderling-kerkrentmeesters zijn lid van de kerkenraad.
Lees verder

MMEDEWERKERS KERKELIJK BUREAU
Gaat u verhuizen? Trouwplannen? Een geboorte? Verdriet of verlies? Heeft u gehoord of iemand zich vanuit een andere plaats hier heeft gevestigd? In alle gevallen graag bericht aan het kerkelijk bureau.
Lees verder

B BEHEERDERS KERKELIJKE GEBOUWEN en DE KOSTERS
De Beheerders Kerkelijke Gebouwen zorgen voor bijvoorbeeld zalen verhuur in de diverse gebouwen.
De kosters van de Maartenskerk en van de Hoeksteen zorgen op zondag voor sfeer in de kerk.
Lees verder