Op Zondag

Eredienst-KerkmuziekVoor komende kerkdiensten zie de Agenda                                       

Op zondag willen we de God van de Bijbel eren en ontmoeten.
Binnen de protestantse traditie staat bij alle variëteit de bijbelse verkondiging centraal en naast het woord speelt muziek een belangrijke rol.

De liturgie, de gang van zaken tijdens de eredienst, is tevens een afspiegeling van ons geloof en onze geloofservaring en dat betekent een doorgaande dialoog.
Rondom de kerkdienst zijn er diverse ondersteunende activiteiten.
Er zijn twee kerkgebouwen: de Maartenskerk en De Hoeksteen

Hieronder vindt u meer over de viering van de eredienst:

BBIJBELSE VERKONDIGING
In de loop van het kerkelijke jaar is er een rijkdom aan verschillende wijzen van viering van de eredienst. Dat varieert van de reguliere zondagochtenddiensten naar allerlei bijzondere diensten en naar speciale diensten in Kerst- en Paastijd.
Voor jeugd en jongeren zijn er vaak aparte bijeenkomsten.
En voor ouderen en senioren in verzorgingshuis Parkwijk worden er maandelijks aparte diensten georganiseerd.
Lees verder

MMUZIEK IN DE EREDIENST
Als Protestantse Gemeente Hillegom zijn we rijk gezegend met veel muzikaal getalenteerde gemeenteleden en een begaafd kerkmusicus.
Al vaak is gebleken hoe verbindend, inspirerend en mediterend muziek werkt.
lees verder

LLITURGIE, EEN REDEN TOT GESPREK

De liturgie in de eredienst is een geloofsuiting en er is een nauwe samenhang tussen hoe wij ons geloof beleven en ervaren en de liturgie. De geloofsleer, de geloofsbeleving en de liturgie zijn altijd al in een groeiproces in beweging geweest.
Er is ruimte voor een doorgaand gesprek, dat aansluit bij het leerhuiskarakter van het kerkzijn. Vieren en leren zijn met elkaar verbonden.
Lees verder

O
ONDERSTEUNING RONDOM DE EREDIENST
Er zijn verschillende activiteiten, die de eredienst ondersteunen en vergezellen.
Gemeenteleden die niet meer zo vlot ter been zijn worden gehaald en gebracht.
Meegenomen peuters worden in het jeugdhonk de ‘Engelenbak’ verzorgd.
Een bijzonder bloemstuk wordt in het liturgisch centrum opgesteld.
Op de achtergrond is een commissie bezig om alle zaken te regelen en te coördineren.
Lees verder

 Wex2