Op weg met beleidsplannen (1) januari 2015

Op weg met beleidsplannen
Een kijkje in een dik boek over beleid maken, levert een enthousiast en positief beeld op over wat je met een beleidsplan aan moet:
Een beleidsplan is een notitie die duidelijk maakt waar je als gemeente voor staat en wat je de komende vier jaar van plan bent en hoe dat te bereiken.
Zo’n beleidsplan helpt de gemeente om keuzes te maken en knopen door te hakken.
Een praktische tip daarbij is: schrijf je beleidsvoornemens enigszins geordend op, en liefst zodanig dat het uitnodigt om enthousiast aan de slag te gaan! (‘Bronnen voor beleid’)
Waar denken we dan aan bij onze gemeente?!

visieBlik op onze gemeente
We zijn een slinkende gemeente met zo’n 850 adressen. De helft van onze gemeenteleden is zestig jaar of ouder en aan de jeugd- en jongeren-kant zijn we zwaar ondervertegenwoordigd en bij dit alles zijn er veel alleenstaanden.

Daar zijn wel een paar vragen bij te stellen en wensen bij te uiten.

De ouderen en senioren
Deze grote groep vraagt om steeds meer pastorale en diaconale zorg en aandacht in onze participatie-samenleving.
Een van de kreten die je daarbij meer en meer hoort is “ouderen voor ouderen”:
Stimuleer zoveel mogelijk gemeenteleden in het omzien naar elkaar.
Organiseer activiteiten zodat dat vanzelf gebeurt.
Een ander aspect van de veroudering, met zo’n veertig overlijdens per jaar, is het achteruitlopen van de financiële inkomsten van onze gemeente.
We hebben nog wel een financiële reserve, maar we moeten ook vooruit kijken:
Hoe de tering naar de nering te zetten.

De middenmoot en jongeren
Deze groep gemeenteleden zijn vaak hard aan ’t werk en hebben daardoor weinig tijd over.
In het weekend zijn er zoveel dingen te doen dat er vaak geen tijd of zin overblijft om naar de kerk te gaan.
Toch leven ook daar de vragen als: Hoe kom je tot een zinvol bestaan?!
Zouden andere speciale diensten of bijeenkomsten of activiteiten deze mensen trekken?!
Anderzijds zit de kerk met de vraag: hoe bereik je überhaupt deze gemeenteleden, hoe breng je de spirituele boodschap over?
Vanuit de kerk probeert men die groep ook te bereiken via moderne communicatiemiddelen als website en facebook.
Wellicht moet er meer gericht met email-contacten gewerkt gaan worden.

De jeugd en jongeren
Dat is, ook op zondag in de kerk, een zeer kleine groep geworden.
Toch zie je met Palmpasen een hele stoet kinderen door de kerk lopen en bij de Taizé-diensten zie je veel jongeren zingen en musiceren.
Mede door het gesprek met de ouders wordt geprobeerd om deze groepen te bereiken en te activeren en te laten participeren in allerlei acties.
Het blijkt niet eenvoudig te zijn om deze drukke, actieve jongeren te bereiken en iets mee te geven, waar ze hun hele leven met positieve gevoelens op kunnen terugkijken.

Kerkelijke organisatie
Kijkend naar het hele kerkelijke gebeuren zie je meer dan tweehonderd gemeenteleden die actief zijn in wel dertig verschillende ‘jobs’ in de gemeente; dat is natuurlijk prachtig.
Maar er wordt bij al die activiteiten vaak als los zand langs elkaar heen gewerkt en weet de één amper wat de ander doet.
Alle goede bedoelingen worden door de Heilige Geest gevoed, maar leveren niet altijd een evenwichtige gezonde maaltijd op voor iedereen.

Beleidsplan PG Hillegom
We verwachten dat in ons komende beleidsplan enthousiast plannen op de rit worden gezet om in de komende jaren verder te komen met ons spirituele werk.
Het is een pelgrimstocht waar we God kunnen ontmoeten en voor elkaar iets kunnen betekenen.

We vragen Gods zegen over dat werk in het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet: Wil en Bob Caron.

Wex3