ONTMOET DE VREEMDE ANDER

Deze tekst is  gelezen op zondagmiddag 20 september 2015 tijdens de gebedsvieringen in de vier kerken en op het Henri Dunantplein 

Bright Richards was al op jonge leeftijd actief als maatschappelijk bewuste theatermaker in Liberia. Maar in Liberia – Liberia betekent “land van vrijheid” – daar brak een burgeroorlog uit. Richards ontvluchtte de oorlog in Liberia en kwam in 1991 in Nederland. Hij richtte de stichting New Dutch Connections op om met voorstellingen als ‘As I Left My Father’s House’ de dialoog aan te gaan en “de ander” te ontmoeten. Van hem is de volgende tekst:

ONTMOET DE VREEMDE ANDER

Strijdend om het bestaan
Blootsvoets door wilde streken
Verlangend naar een thuis
Smekend om genade
Bereikte ik dit vreemde land

Toen ik het land van vrijheid verliet …
Het enige waar ik naar verlangde was om jou te ontmoeten
Jij die niet bang bent  je hart en je ziel voor mij te openen
Jij die het aandurft, een verworpene als mij te omhelzen
Dankzij jou zal dit land mijn land ook worden
En dit volk mijn volk.

Ik ben een mens, verre van volmaakt
Die leeft tussen verre van volmaakte mensen
Ik vraag de Goden van mijn voorvaderen
Ik vraag de Goden in dit land
Los mijn verleden op in mijn heden en bevrijd mijn toekomst
Laat mij mijn onzichtbare leven zien
Vernieuw mijn waarheid
Leer mij zielenrust te vinden in mijn onrust
En de tijd met tijd leren opgaan in de eeuwigheid
Bevrijd me uit mijn angst
Angst voor het onbekende
Voor de anderen die ik als andere heb leren zien …