Ondersteuning rondom de eredienst

1Geen eredienst zonder mensen die zich op vrijwillige basis beschikbaar stellen om een bepaalde taak hierin te vervullen.
In het kerkelijk leven zijn er vele ‘jobs’ te beleven.  Uiteenlopend van  koffieschenken in de kerk tot op de koffie gaan bij mensen thuis, van  functioneel bloemen schikken tot werken met jeugd en jongeren, van mede leiding  geven tot samen zingen en musiceren in de kerk.

Bij de plussen vindt u het werk van een aantal vrijwilligers:

 • Halen en brengen door kerkrijders

  Met de Kerkrijders kunnen mensen met de auto mee naar de kerk genomen worden. De autodienst is er voor mensen die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen gaan. Een groep van ruim twintig ‘kerkrijders’ zorgt er bij toerbeurt voor dat deze mensen worden opgehaald en thuisgebracht. Het rooster wordt in Samen Kerk bekendgemaakt.
  Er komen steeds meer mensen die hulp nodig hebben. Het gezamenlijk beleven is niet alleen een spiritueel, maar ook een sociaal gebeuren.
  Wanneer u regelmatig naar de kerk gaat met de auto, denk dan eens aan die mensen die ook graag gaan, maar niet meer kunnen auto rijden of geen auto bezitten. Zo één keer in de maand iets voor uw medekerkgangers betekenen is toch fijn om te doen.

  Aanmelden:
  Contactadres:
  Fam. L. Schutte, Mesdaglaan 151, Hillegom, email: m.Schutte@snelnet.net, tel. 0252-515809
  Bij afwezigheid: mw. A. de Vries, email: basdevries@ziggo.nl, tel. 0252-519087

  Ga terug

 • Bloemen in de kerk en een groet thuis

  In het liturgisch centrum staat elke zondag tijdens de eredienst een veelzeggend bloemstuk.  Bloemen zijn kleur- en vormrijke scheppingen van God. Daarom maken we elke zondag een mooi bloemstuk en plaatsen het centraal in de kerk.

  Het bloemetje van de week heeft tijdens de zondagse eredienst in de kerk gestaan en wordt na afloop gebracht naar degene in de gemeente die wel een attentie kan gebruiken. Je kunt met bloemen iemand blij maken of ermee zeggen dat je van hem of haar houdt of aan hem denkt. In verdrietige tijden kunnen bloemen ook heel veel betekenen. Ze kunnen troost bieden of herinneringen levend houden.

  Contactpersonen:
  mw. Julia Verkade, email: julia_vd_beukel@hotmail.com, tel. 0252-505475
  mw. Ernie Heij, tel. 0252-515 415

  Ga terug

 • Koffieschenken: omzien naar elkaar

  Het koffie- thee- of limonadedrinken na de eredienst is een gezellig sociaal gebeuren.

  Het is het onmiddellijk in praktijk brengen van het ‘omzien naar elkaar’. Vragen naar de gezondheid, een opmerking over de preek of een afspraak over een bijeenkomst vormen  het begin van de gangbare gesprekken.

  Contactpersoon:
  Ed Olivier, tel: 06 2804 1856

  Ga terug

 • Blijf op de hoogte

  Mocht u problemen hebben met uw gehoor, zoek dan een gunstige plek in de kerk ten opzichte van de luidsprekers en de ringleiding om alles beter te verstaan.
  Maandelijks kunt u op de hoogte blijven via ons kerkblad ‘Samen Kerk’.
  Op deze Website zijn de rubrieken “Niet Geweest op Zondag” – inclusief de ‘mededelingen’ – en de ‘fotoreportages’  de best bekeken pagina’s.
  Via Kerkdienstgemist.nl zijn de diensten ook onmiddellijk te horen.
  Ook op Facebook heeft de gemeente een pagina.

  Ga terug

 • Commissie Eredienst

  De Commissie voor de Eredienst organiseert zaken en verzorgt de coördinatie van het overleg tussen de verschillende commissies en betrokkenen bij de eredienst. Hierbij valt onder andere te denken aan: kindernevendienstcommissie, jeugdkerk, commissie bijzondere diensten, koren, predikanten, organisten en afgevaardigden van basisschool De Fontein.

  Contactpersoon:
  mw. Julia Verkade, email: julia_vd_beukel@hotmail.com, tel. 0252-505475

  Ga terug

Ga terug naar ‘Op Zondag’