Niet geweest op zondag

Soms lukt het niet om op zondagochtend naar de kerk te gaan alsnog , maar willen we wel meeleven. Wat is er gezongen en gezegd, wat is er medegedeeld in de ochtend- of avonddienst? U kunt de dienst beluisteren op internet, ga direct naar kerkdienstgemist 

Begroting Kerk 2021

Onlangs is de begroting 2021 door de kerkenraad goedgekeurd. Vanwege de beperkingen in verband met corona treft u deze dit keer ook op onze website aan. Tevens kunt u kennis nemen van een toelichting van het college van kerkrentmeesters. Begroting…

Lees verder »

Zondag 6 december 2010

Hillegom, 6 december 2020, Maartenskerk Orgelspel Welkom en mededelingen Aansteken van twee adventskaarsen, terwijl gezongen wordt: Lied: 444 : 1, 2 en 4 (allen gaan staan) Moment van stilte Groet Bemoediging Gebed van toenadering/aanvangsgebed (Allen gaan zitten) Lied: 274 Voor…

Lees verder »