Mei 2015, Pastoraat in de gemeente

Pastoraat is omzien naar elkaar. Dat gebeurt door vele betrokken gemeenteleden.
En uiteraard ook door de dominee en de pastor Het is immers niet te doen om 1300 leden te laten bezoeken door alleen de dominee en de pastor.
Zij zijn wel samen (eind)verantwoordelijk voor het pastoraat

We zijn daarom erg blij met de bezoekers van de felicitatiedienst, pastoraal werkers, ouderlingen en bezoekers voor het aandachtspastoraat.
Dit wordt gecoördineerd door het Pastoraal Team en de bezoekers komen regelmatig bij elkaar in het Pastoraal Beraad.
Verslagen van deze bijeenkomsten kunt u vinden in Samen Kerk.
Velen van u kennen elkaar al jaren en bezoeken elkaar ook.
Dat is iets anders dan het aandachtspastoraat.
Dat is een bezoek namens en vanuit de kerk.
Dat gebeurt dan ook door bezoekers vanuit de felicitatiedienst, de pastoraal werkers, ouderlingen en bezoekers

Bij nadere invulling van de taken, met het oog op de beschikbare uren van de dominee en  pastor, blijkt dat enkele afspraken en afbakening goed zijn voor de kwaliteit van het pastoraat. Dit is ook in de kerkenraad besproken.
Allereerst is het belangrijk om te zeggen dat pastorale zorg wordt verleend aan alle gemeenteleden die hier om vragen.
De predikant en pastor stemmen samen wekelijks af hoe dit verloopt.

Echter om een verbinding te creëren met individuele gemeenteleden is de pastor Wilna Wierenga ten behoeve van het (senioren)pastoraat (75+) met name werkzaam in de wijk rond woonzorgcentrum Bloemswaard, die min of meer wordt begrensd door de Olympiaweg, de Hillinenweg en de Singel.
De rest van de gemeente in Hillegom,  De Zilk en Beinsdorp wordt bearbeid door Dominee Wim Zaagsma.
Alle pastoraat aan gemeenteleden jonger dan 75 jaar wordt gedaan op verzoek of naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen.
Daarbij is geen wijkindeling gemaakt zoals bij het seniorenpastoraat.
Dit noemen wij het zorg- of crisispastoraat.

Wellicht ten overvloede zij gezegd dat het om mensenwerk gaat en de afspraken daarom niet rigide zullen worden gehanteerd.
Dat wil zeggen, er zijn uitzonderingen mogelijk.

Hoe gaat het nu met het pastoraat?

In het afgelopen half jaar is er met alle bezoekers een inventarisatie gemaakt over wie, waar op bezoek gaat.
Dat is nu ingevoerd in LRP, het Leden Registratiesysteem van de PKN.
Het gemaakte overzicht is niet volledig, maar wel betrouwbaar.

Bijvoorbeeld in het seniorenpastoraat  staan 341 adressen.
In de laatste 6 maanden zijn er 391 bezoeken afgelegd op 177 adressen.
Dit betekent dat in een half jaar tijd ruim 50% van de senioren één of meerdere bezoeken heeft gehad.
Voor de laatste 164 adressen hebben we nog een half jaar te gaan.

Daarvoor kunnen zich nog nieuwe bezoekers aanmelden.
U hoeft niet bang te zijn dat u een hele lijst krijgt.
Als velen 2 of 3 adressen onder hun hoede willen nemen, dan heeft een ieder aandacht en een contactpersoon.

En zoals iemand in het  Pastorale Beraad zei: ‘Op bezoek gaan is niet alleen aandacht geven, maar ook aandacht krijgen’.
Als u geïnteresseerd bent kun u contact opnemen met pastor Wilna Wierenga (06 – 15 25 39 09) of op donderdagmorgen langskomen tijdens het pastoraal spreekuur van 10.00 – 11.00 uur in de Hoeksteen.

Ds. Wim Zaagsma