Maandagochtend-Gespreksgroep

Maandagochtend-Gespreksgroep
image012

Pastor Wilna Wierenga
was te gast met het onderwerp “God ben ik en niet man”, over de vrouwelijke beelden van God: van Oermoeder tot Maria. De laatste datum in deze serie was 13 juni. Het gaf extra belangstelling. We hopen op een vervolg in het volgende seizoen.
We willen dan graag beginnen op maandag 26 september, vlak na de Startzondag.

De rol van Maria
Deze rol ligt min of meer in het verlengde van de rol van Venus, Aphrodite en Artemis. In de 400 jaar na Christus werd Maria al vereerd als mens, een Maria die dicht bij de mensen staat. Maria neemt in Efeze de rol van de godin Artemis over.
Met de zuilen van de rond 400 na Chr. verwoeste tempel van Artemis wordt enkele jaren later op een heuvel iets verderop, de kathedraal van Maria gebouwd op de plaats waar ook de twee concilies van Efeze werden gehouden. Bij het concilie van Nicea in het jaar 431 krijgt Maria de titel Moeder Gods, dus Maria is ook hooggeplaatst. Apostelen werden afgebeeld met aureool, Maria krijgt nu een stralenkrans. Dit verwijst naar  Maria’s mediator-rol, tussen mensen en God. In kloosters etc. is een deel van de verering van Maria een soort vervanging van moeder en vrouw.
Pas in 1950 wordt de hemelvaart van Maria vastgelegd. De protestanten zijn niet meegegaan in de verering van Maria. Protestanten zijn (waren?) wars van beelden en hebben geen bemiddeling met een Marialogie nodig.
Wel komt er, mede door de bevrijdingstheologie, een nieuwe waardering voor het Magnificat van Maria “Mijn ziel maakt groot de Heer” als een soort vrouwelijke protestsong.

Vrouwelijkheid in Bijbelvertalingen
Bij bijbelvertalingen kan je een onderscheid maken tussen ‘Doelvertalingen’ (D) – vertaald voor bepaalde groepen – en ‘Bronvertalingen’ (B) – dichtbij het Hebreeuws of de Griekse taal en zinsopbouw.
Enkele voorbeelden. Soms zijn er gehandhaafde beelden van “God als moeder, vroedvrouw en zorgende vrouw” als in Jesaja 66:12 en 13.
De Naardense Bijbel (B) “Zoals zijn moeder iemand troost zo zal ik u vertroosten“.
En de Bijbel in gewone taal (D) “Want ik zal jullie troosten zoals een moeder haar kinderen troost “.
Soms zijn er gewijzigde vertalingen, bij voorbeeld bij teksten die het zwanger zijn of het baren beschrijven, die te lijfelijk zouden zijn (preuts?) als in Numeri 11:12.
De Naardense Bijbel (B) “Ben ik zwanger geweest van heel deze gemeente? Of heb ik die soms gebaard dat je zegt: draag hem op je schoot …”
En de Bijbel in gewone taal (D) “Ik ben hun moeder toch niet? Ik moet hen naar het land brengen dat u hen beloofd hebt. Maar ik kan het volk toch niet als een kind in mijn armen dragen?”
Er zijn gedurende deze 4 ochtenden veel interessante gesprekken geweest over vrouwelijke beelden in de historie en over hoe het nu in onze tijd nog wel of niet leeft en doorwerkt.

Mogelijk gaan we na de zomer door met het lezen van verhalen van vrouwen in de bijbel.

Theoloog van het jaar
In Trouw van Maandag 27-06-2016 meldt Stijn Fens met koppen:
De nationale theoloog is klaar om te knallen
Verkiezing: Janneke Stegeman is de nieuwe Theoloog des Vaderlands.
‘Ik wil ook speels zijn’.
Van de nieuwe theoloog van het jaar wordt verwacht dat zij een ambassadeur is van de godgeleerdheid en deelnemer aan het publieke debat.
Stegeman (35), Oudtestamenticus  van protestantse huize en verbonden aan het Amsterdamse debatcentrum De Nieuwe Liefde, kreeg de bijbehorende prijs uit handen van bisschop Gerard de Korte, de winnaar van vorig jaar.
Ze is de eerste vrouwelijke Theoloog des Vaderlands, zoals de theoloog van het jaar ook wel genoemd wordt.

Met vriendelijke groet,
Wil en Bob Caron,
Tel: 0252 529157; BCaron@snelnet.net