Liturgie, een reden tot gesprek

liturgie aug 2009Na de Tweede Wereldoorlog hebben de (grote) kerken en de gelovigen in enkele tientallen jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt en nu zijn we in wat rustiger vaarwater gekomen.
Het inzicht werd algemener en breder dat de Bijbel en de geloofsleer geen absolute waarheden bevatten, maar tijd- en cultuurgebonden boeken en uitspraken betreffen.
De Bijbel is geen natuurkunde- of geschiedenisboek, maar een verzameling geloofsboeken en het beeld van een sprekende slang levert beeldspraak.
De geloofsbeleving, hoe ervaar ik mijn geloof, wat betekent het geloof voor mij, is meer op de voorgrond gekomen. Met deze geloofsgroei is ook de liturgie in de eredienst gegroeid.

Lees alle berichten over Liturgie

Hieronder vindt u meer over de viering van de eredienst:

 • Het Liturgieboekje in onze gemeente

  In ons ‘liturgieboekje’ is het overwegend oecumenische karakter van onze gemeente terug te vinden. Enkele zeer herkenbare punten uit deze liturgie zijn:
  Het openingslied is altijd een Psalm en in de aanvangsliturgie vinden we een Kyrie –– Heer, ontferm U en een Gloriaere zij God -.
  In liederen verwoorden en ervaren we zaken waar we soms niet zo makkelijk over spreken.
  De gemeente wordt zoveel mogelijk betrokken bij de eredienst met responsies en acclamaties, het doen van lezingen en een gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’.
  De woorddienst bevat lezingen uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. De preek geeft uitleg van de Bijbel in onze zoektocht naar wat God van ons vraagt vandaag.
  De voorbeden zijn belangrijk en we gaan verder met Gods zegen. In de liturgie in de eredienst kun je zo momenten ervaren van Gods nabijheid.

  Ga terug

 • De drie dagen van Pasen

  Het zich verdiepende inzicht in de boodschap van de Bijbel levert nieuwe accenten, ook in ons geloof. Het eenzijdig centraal stellen van het lijden en de dood van Jezus Christus voor onze zonden (rationeel vastgelegd in de catechismus) verschuift naar Jezus’ leven en zijn goede boodschap en naar zijn opstanding tot bevrijding nu.
  Zo komt er meer aandacht voor het paasgebeuren en het Heilig Avondmaal als een vreugdevol vieren van de gemeenschap met God en met elkaar.
  De ‘Lijdenstijd’ wordt ‘Veertigdagentijd’; de kerkdienst op Goede Vrijdag wordt uitgebreid tot de Stille Week met diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag met Paaswake.
  De nadruk op het vieren van het Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag met de kruisdood van Jezus verhuist daarbij naar Heilig Avondmaal op Witte Donderdag gevierd en beleden als symbool van de levende gemeenschap van Jezus met God.

  Ga terug

 • Het Nieuwe Liedboek

  In het nieuwe liedboek vinden we 1400 stukken, maar het boek is amper groter dan ons huidige liedboek. Ben je zelf niet zo’n zanger, dan luister je naar de anderen die graag voor jou zingen. Een lied wordt gedragen door vleugels van de hoop.
  Het vorige liedboek werd in 1973 geïntroduceerd. Wat is er veel in die veertig jaar veranderd, alleen al dat we intussen allemaal bijna twee generaties ouder zijn geworden.
  We zingen nu uit het nieuwe Liedboek.
  Voor gasten ligt er een beperkt aantal Liedboeken in de kerk gereed.

  Lees alle berichten over het nieuwe liedboek

  Ga terug

 • De zegen van st. Patrick

  Een oud Keltische zegen voor onderweg

  Zegen van st. Patrick
  De Heer zij vóór je om de juiste weg te wijzen.
  De Heer zij achter je om je in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaar.
  De Heer zij onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.
  De Heer zij in je om je te troosten als je verdriet hebt.
  Hij omgeve je als een beschermende muur, wanneer anderen over je heen vallen.
  De Heer zij boven je om je te zegenen.
  Zo zegene je God, vandaag, morgen en in der eeuwigheid.
  Amen

  Ga terug

Ga terug naar Op  Zondag

Wex5