Lerende Gemeente

EmmausgangersLerende gemeente
Wat beweegt u om te geloven? Kan dat nog wel in deze tijd waarin steeds meer zaken door de wetenschap verklaard worden?
Onze gemeente nodigt u, jong en oud, uit om hierover in gesprek te gaan en mogelijk uw en ons leven te verrijken. Ons geloof vraagt erom betrokken te worden op de wereld waarin wij leven en omgekeerd vraagt de wereld om verantwoording over ons geloof. Dat houdt een voortdurend leerproces in, zowel voor de gemeente als voor ons ieder persoonlijk.
Opvallend is dat er mensen zijn die zich eigenlijk nooit laten zien in de kerkdiensten, maar enthousiast meedoen in groepen. Zij beschouwen dat als hun manier van kerklid zijn.

 • Geloofsvragen Voor Onderweg door Bob Caron


  wandelen over het waterEen handreiking ‘voor onderweg’. Een krantenbericht, een nieuw boek, een gespreksonderwerp of een preek waren aanleiding om daarbij stukjes over hedendaags geloven en geloofsbeleving te schrijven

  Het boekje “Wandelen over het Water” van ds Carel ter Linden was onderwerp van gesprek op de maandagochtend-gespreksgroep in 2013. Het was aanleiding voor een serie artikeltjes.

  Na een gezonde geloofscrisis

  De bespreking in de gespreksgroep op maandagochtend in 2012 van het boekje “Na een gezonde geloofscrisis, over modern geloven” van ds Jan Offringa gaf eveneens aanleiding tot artikeltjes.

  Enkelen staan hier in de rij.

  “V&T: Niet te vergeten”  Een beperkt aantal verslagen van bijzondere Vorming & Toerustingsavonden van de Hillegomse Bronnen.

  Lees alle berichten voor Onderweg

  Ga terug

 • Bijbelstudie-uurtje met ds. Wim Zaagsma

  nbv

  Preekvoorbereiding ”Wat staat er’?  We houden een serie Bijbelstudie-uurtjes op de maandag- of dinsdagmtddag. We bespreken  het gedeelte dat voor de komende zondag op het oecumenisch leesrooster staat. Daarbij bestuderen we ook de belangrijke verwijsteksten. En we bespreken met elkaar wat de tekst ons te zeggen heeft.

  Lees alle berichten over het Bijbeluurtje

  Ga terug 

 • Bijbelgesprekskring serie ‘BBB’ met ds. Wim Zaagsma

  BC- Psalmen beter begrijpen COMPLEET txt corr2 rood.inddOnlangs schreef ds. Wim Zaagsma over de serie ‘Bijbel beter begrijpen’. Een serie boekjes met titels als ‘Psalmen beter begrijpen’ en ‘Jezus beter begrijpen’.

  Dit is nu het onderwerp voor een nieuwe bijbelstudiegroep.
  Wim zal voordat we bijeenkomen  werkbladen voor ons maken en ons die toesturen. Degene die geen computer hebben krijgen de informatie in de bus.

  De frequentie  van de studieochtenden wordt één maal per maand.

  Als u ook interesse heeft belt of mailt u dan even naar:
  Jacqueline Maas
  Telefoon: 0252-529468
  Jacqueline.maas@snelnet.net

  Lees alle berichten over de Bijbel Beter Begrijpen

  Ga terug

 • Leerhuisgroep met pastor Wilna Wierenga

  3

  • Leerhuisgroep met pastor Wilna Wierenga
  •     “Vrouwelijke beelden van God” (2015)
  •  Voorlopig uitgesteld
  • In 2016 behandelt pastor Wilna Wierenga in de Maandagochtend Gespreksgroep het onderwerp “God ben ik en niet man”

  In een nieuwe leerhuisgroep willen we ons de komende maanden (2015) buigen over deze vragen: Wat kunnen we vinden in de geschiedenis voor en tijdens Israël over de mannelijke en vrouwelijke beelden van God?.
  Er zijn bij opgravingen heel veel beelden van God gevonden die vrouwelijke eigenschappen weergeven en er is in de laatste decennia een hernieuwde aandacht voor taal- en tekstonderzoek op dit gebied.
  In de leerhuisbijeenkomsten willen we met elkaar kennismaken met enkele van die prachtige vrouwelijke beelden van God.
  Om de veelzijdigheid van de beelden van God, het mannelijke én het vrouwelijke in het licht te zetten.
  Ben je al nieuwsgierig? Vrouwen en mannen zijn van harte uitgenodigd.
  Wel even van te voren aanmelden in verband met het aanleveren van het  leesmateriaal en de koffie! Wilna Wierenga Wilnakw@gmail.com

  Lees alle berichten over de Leerhuisgroep

   
 • Maandagochtend-Gespreksgroep met Wil en Bob Caron

  Verandering den Heyer 1   In 2015 beginnen we met “Het boek der verandering” van Cees den Heyer. Dat geeft gespreksstof tot in 2016.

  Lees alle berichten over de Maandagochtend-Gespreksgroep.

  Doornse Catechismus 2De nieuwe serie maandagochtendbijeenkomsten in 2014 hebben als onderwerp de “Doornse Catechismus”, met ‘Oude vragen, nieuwe antwoorden‘.

  Lees alle berichten over de Doornse Catechismus

  wandelen over het water

  Maandagochtend 10 uur, om de veertien dagen. We bespraken in 2013 het     boekje “Wandelen over het Water” van emeritus ds. Carel ter Linden. De ondertitel van het boekje is “Bijbelse beelden en hun geheim”.

  Gespreksgroep   Gemeenteleden die in hun jeugd zijn opgegroeid met de Heidelbergse Catechismus zijn nu wel eens een beetje in verwarring of onzekerheid over hun geloof.
  Dogma’s en regeltjes zijn niet meer aan de orde van de dag, de ‘tien geboden’ hoor je bijna nooit meer, is er nog een ‘hemel’ en ga je daar nou wel of niet naar toe? Wat zouden wij in een gesprek met hen zeggen?  In een ‘lerende’ gemeente is het goed om te kunnen spreken over je eigen geloof en op een rijtje te krijgen wat je tegen anderen zou kunnen zeggen. In een gespreksgroep kun je prettig over dit soort zaken van gedachten wisselen en elkaar bemoedigen.

  Lees alle berichten over Wandelen over het water

  In 2012 bespraken we “Na een gezonde geloofscrisis” van ds. Jan Offringa

  Ga terug

 • Cursus Hebreeuws met Karin Toet

  hebreeuwse letteren

  De cursus Hebreeuws wordt gegeven door Karin Toet. Zij is de dochter van ds. Wuister die cursussen in de Hebreeuwse letteren heeft gegeven. Karin weet levendig en bezield over deze taal te vertellen. Een Hebreeuwse letter en/of woord kan van zoveel kanten belicht worden en is daardoor zo verrassend mooi en vol wijsheid, dat er totaal nieuwe verbanden en inzichten door kunnen ontstaan.

  Lees alle berichten over Hebreeuws

  Ga terug

 • Studie-avonden Raad van Kerken 'Hillegomse Bronnen'

  logo oikemene

  “Bezinning en Bezieling vanuit de kerken in Hillegom en de Zilk”
  In de commissie “Hillegomse Bronnen” zijn alle kerken van Hillegom vertegenwoordigd.  Dus ware oecumene!
  De leden van deze commissie zijn:

  Andries Bakker en Jan de Landmeter van de Open Hof Gemeente;
  Piet van Soest en Dick Dekkers van de Evangelie Gemeente Hillegom;
  Toontje van ’t Pad Bosch, Iwan Osseweijer en Dolf Weijers van de Rooms Katholieke Kerk;
  Yvonne Elzenga, Philip de Wolf ,Wilna Wierenga en Karin Toet van de Protestantse Gemeente Hillegom.

  Door zo met elkaar bezig te zijn hopen we dat er meer cement tussen de kerken komt en wij meer elkaars kleur leren kennen en waarderen. Zodat we inspiratie, bezinning en bezieling kunnen bieden aan heel Hillegom.

  Lees alle berichten over Hillegomse Bronnen

  Ga terug

 • Leerhuis (catechese) voor Jongeren met contactpersoon ds. Wim Zaagsma

  Woorden als ‘leerhuis’ en ‘catechese’ klinken misschien heel indrukwekkend, maar het gaat er hier om iets te leren van wat geloven inhoudt en wat de bijbel daarover zegt.

  Basiscatechese voor jongeren van 11 tot 13 jaar. Wat is er allemaal te zien in een kerk en waarvoor dient het? Wat gebeurt er in de kerkdienst en waarom? Met elkaar proberen we antwoorden te vinden op deze vragen. Daarnaast maken we een begin met het leren kennen van de Bijbelse verhalen.

  catecheseCatechese voor jongeren van 14 tot 17 jaar. We gaan verder met waar we bij de basiscatechese zijn geëindigd. Al ben je bij de vorige groep niet geweest je bent van harte welkom om met ons  verder in de Bijbel te duiken. Wij vinden het belangrijk dat jullie elkaar ontmoeten en op zoek gaan naar God en zo samen groeien in het geloof. We gaan dat doen aan de hand van thema’s zoals “geloven”, “zelfvertrouwen” of juist “twijfel” en “anderen helpen”.

  Belijdenisgroep (18 jaar en ouder) We bespreken belangrijke thema’s van het geloof en werken toe naar een belijdeniszondag in het nieuwe seizoen. Heb je zin in een open en eerlijke ontmoeting met leeftijdgenoten, dan ben je van harte welkom in deze gesprekskring.

  Lees alle berichten over de Catechese

  Ga terug

 • Diverse cursussen in 't verschiet

  3boeken_7+1 plaatje sept 2010

  Geloofscursus 7 plus 1 ontmoetingen met God


  Een praktische steun in de geloofsontwikkeling – juist ook voor jongeren – vormen de visies en materialen van de geloofscursus  ‘7 plus 1 Ontmoetingen met God’. Bij voldoende belangstelling wordt deze cursus opnieuw georganiseerd. Zie: http://www.7plus1.nl/

  logo(7)

  Cursus ‘Theologische Vorming Gemeenteleden
  Informatie over deze driejarige cursus voor gewone geinteresseerde gemeenteleden zijn te vinden op de landelijke PKN Website 
  onder:  
  http://www.pkn.nl/pcte/toerusting/tvg/Paginas/Default.aspx

  Lees hieronder, bij de verwijzing naar de ‘Diverse Curssussen’ het Voorbeeld Studiemateriaal: over het ontstaan van de evangeliën 

   

  cursussen

  Regiocursussen waaronder Pastoraat, Diaconaat en Scribaat

  Het Toerustingscentrum van
  de Protestantse Kerk Nederland organiseert, ontwikkelt en coördineert een scala aan cursussen met het oog op deskundigheidsbevordering. Zie de site van het  Toerustingscentrum

  Lees alle berichten over de Diverse Cursussen

  Ga terug  

 • Werkgroep Bijbelgenootschap met contactpersoon Jaap Bruijn

  Genesis 1:1Het Nederlands Bijbelgenootschap is al vele jaren actief en steunt op talrijke vrijwilligers en donateurs.  De Bijbel wordt in vele talen vertaald en verspreid. Zo geven ze inhoud aan hun doelstelling: De missie van het NBG is zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Over het werk van het NBG willen wij u graag regelmatig informeren. Zie ook : www.Bijbelgenootschap.nl    

  Lees alle berichten van het Bijbelgenootschap

  Ga terug

Ga terug naar Door de Week

Wex6