Laatste Eredienst in de Hoeksteen, Zondag 3 december, 10:00

A.s. zondag 3 december zal, na 34 jaar, de laatste eredienst in de Hoeksteen plaatsvinden. Voor velen een verdrietig moment. De dienst is voorbereid door de voorbereidingsgroep Rouw en Rituelen.

Hier is de fotoreportage

Voorgangers: Ds. Wim Zaagsma en Pastor Wilna Wierenga
Ouderling van dienst: Jaap Bruijn
Organist: Marcel den Dulk
Mmv. Cantorij en Hatikwa
Lectoren: Koos Damman, Jose Harms, Willy Bik, Gerrie Spuybroek en Emke Aandewiel

Kaarsen aangestoken door: volgt.
Bloemengroet naar:
volgt.

Liederen:
Lied 290
Lied 280: 1, 2, 5 en 7
Lied Projectlied
Lied 893: 1, 2 en 3 (Cantorij en gemeente)
Lied “Didn’t my Lord deliver Daniel” (Hatikwa)
Lied “Te Peace of God” (Cantorij)
Lied 419
Lied 418
Lied 416

Eerste lezing: Genesis 13
Tweede lezing: Genesis 28
Derde lezing: Genesis 37
Vierde lezing: 
1 Samuel 3

Thema van de preek: openen van de laatste koffer
De gehele preek: volgt.

Collecten: 1. PKN Missionair werk en groei 2. Diaconie
Bijzonderheden: Laatste dienst in De Hoeksteen
In memoriam: De Hoeksteen
Mededelingen: volgt.
Na de dienst: napraten en koffiedrinken.