Laatste dienst in de Hoeksteen, 3 december

Op zondag 3 december a.s. om 10:00 zal de laatste eredienst in De Hoeksteen aan het Karel Doormanplein worden gehouden.

De Hoeksteen is het vierde gebouw van de voormalige Gereformeerde Kerk in Hillegom. De vorige gereformeerde kerk werd in november 1980 door brand verwoest. In december 1982 werd het nieuwe kerkelijk centrum De Hoesteen in gebruik genomen. Sindsdien hebben niet allen de kerkgangers, maar ook heel veel andere Hillegommers dit kerkgebouw met zijn zalencomplex met grote regelmaat bezocht. De zondagse diensten werden er gevierd en er werden emoties beleefd bij dopen, huwelijken en uitvaarten. Er heeft ook veel muziek geklonken er werd gezongen, gelachen, gespeeld en vergaderd door allerlei groeperingen.

In 2008 fuseerden de hervormden van de Maartenskerk en de gereformeerden van de Hoeksteen tot één Protestantse Gemeente. Op den duur bleek het financieel niet meer verantwoord twee gebouwen in stand te houden. Kerkverlating heeft ook voor Hillegom gevolgen. De kerkenraad heeft daarom besloten verder te gaan in de Maartenskerk. De deuren van de Hoeksteen gaan dicht.

Dit besluit was voor de kerkenraad niet gemakkelijk. Velen zullen het afscheid met weemoed tegemoet gaan. Maar ook met dankbaarheid voor al het goede dat in De Hoeksteen is beleefd. De protestantse gemeente gaat verder, vol moed en energie naar de toekomst en het uitzicht op een levendige gemeenschap in en vanuit de Maartenskerk. Een huis waar alles woont en iedereen welkom is.

U bent van harte uitgenodigd om in deze laatste dienst in De Hoeksteen op zondag 3 december om 10:00 uur de “overstap” mee te maken. Daarna staat iedere zondagmorgen de Maartenskerk voor u open.