“Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede”

Lied na de preek
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede
(melodie: Lof zij de Heer de almachtige koning der ere)
 .
1. Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede
wordt ooit gehoord uit mensen-monden dat woord
wij zullen rusten in vrede
 .
2. Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huivr’end ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.
 .
3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan –

vrede de weg voor mijn voeten.
.

(Huub Oosterhuis/ Bernard Huijbers)