De Kerkrentmeesters

Zitting in het College van Kerkrentmeesters hebben:

Dhr. Philip de Wolf Voorzitter (waarnemend)

Dhr. Jaap Keijzer Ouderling-Kerkrentmeester, secretaris College van Kerkrentmeesters
Dhr. Jaap Burgerhout Ouderling-Kerkrentmeester, penningmeester College van Kerkrentmeesters
Mw. Roelien Spilker-Hartman kerkrentmeester
Dhr. Hans de Jong kerkrentmeester

Rekeningnummers:

Kerkbalans en giften: NL27 INGB 0000 1218 51

Collectebonnen: NL75 INGB 0008 3670 54

Bijdrage kerkblad Samen Kerk: NL10 RABO 0306 6555 78

Factuurrekening: NL75 INGB 0000 2795 82

Contact : CVK@pghillegom.nl

Ga terug