De Kerkenraad

De taken van de kerkenraad zijn samen te vatten als: richting geven en ruimte scheppen.
Richting geven aan de kernfuncties en het profiel van de gemeente
en ruimte scheppen in het stimuleren van gemeenteleden om hun gaven in te zetten.

De kerkenraad

Dhr. Henk Geljon Ouderling Voorzitter
Mw. Jaqueline Maas  Ouderling
Dhr. Philip de Wolf  Ouderling vice voorzitter


Mw. Ineke van Kesteren
Diaken Voorzitter
Mw. Arina Bouwmeester  Diaken
Mw. Anke van Voorst Diaken
Mw. Hanneke Vijfhuizen Diaken

Dhr. Jaap Keijzer Ouderling-Kerkrentmeester secretaris College van Kerkrentmeesters
Dhr. Jaap Burgerhout
Ouderling-Kerkrentmeester penningmeester College van Kerkrentmeesters

Ds. Wim Zaagsma Predikant

Mw. Tineke Maat notuliste

Ga terug