Uit de kerkenraad. mei 2016

Uit de kerkenraad

Op 10 mei vergaderde de kerkenraad.
We begonnen met een demonstratie van de website van onze gemeente (www.pghillegom.nl) door Bob Caron en Gert Jan van Dalen.
Het is verrassend op hoeveel manieren je in de website kan zoeken en hoeveel informatie je daar kunt vinden.
Wij kunnen u van harte aanbevelen zelf eens uitvoerig in de website op onderzoek te gaan.
Als er in de gemeente voldoende belangstelling is om in de website te worden rondgeleid willen beide heren er vast wel een avond voor organiseren.
Meld u aan via een mailtje aan de webmaster website@pghillegom.nl.

We vervolgden onze bespreking aan de hand van het boekje “Leiderschap met Lef”, met kans 7: communiceer met hart en hoofd.

In 2014 is als proef een aantal maanden elke zondag een zondagsbrief uitgereikt, waarop de liturgie van die ochtend en de mededelingen stonden afgedrukt.
Omdat de meningen over nut en noodzaak verdeeld waren, zijn we er toen niet mee verder gegaan.
De Commissie Eredienst vraagt de kerkenraad opnieuw met een zondagsbrief te mogen beginnen.
De kerkenraad staat positief tegenover een nieuwe proefperiode.
De Commissie Eredienst zal het voorstel verder uitwerken en komt er later op terug.

Enige tijd geleden is een commissie communicatie ingesteld.
Deze commissie heeft contact gelegd met een externe adviseur, die een offerte heeft gemaakt voor de verbetering van de communicatiestructuur in onze gemeente.
Een deel van de kerkenraad vindt deze aanpak te uitgebreid en te duur.
De commissie zal zich beraden op een minder omvattende aanpak.

Ter voorbereiding van de gemeentevergadering heeft de kerkenraad in een speciale vergadering op 26 april de vragen besproken die op 24 mei aan de gemeente zullen worden voorgelegd.
De laatste puntjes werden nog op de ‘i’ gezet voor de organisatie van de gemeentevergadering.

Op voordracht van de Commissie Eredienst werd de heer Harald Heida benoemd tot lid van deze commissie.
De heer Jaap Keijzer treedt terug uit deze commissie.
De kerkenraad dankt hem hartelijk voor het vele werk dat hij, als voorzitter van de Commissie Eredienst, heeft verricht.

In een vorige vergadering is gevraagd of er meer liedboeken kunnen worden aangeschaft.
De kerkenraad handhaaft het indertijd ingenomen standpunt dat kerkgangers hun eigen boek meenemen en dat de boeken in de kerk bestemd zijn voor gasten.

Henk Geljon