Kerkbalans 2016

Kerkbalans 2016

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden en dat betekent dat het College van Kerkrentmeesters zich moet gaan bezig houden met de Actie Kerkbalans 2016. Een zeer belangrijk onderdeel van de begroting. De kerk heeft uw steun hard nodig!
Natuurlijk is de voorbereiding al in volle gang en wij zijn blij u te kunnen mededelen dat wij Bert Maas opnieuw bereid gevonden hebben ons weer de helpende hand toe te steken. Hij heeft een brede ervaring in dit traject en daar maken wij natuurlijk graag gebruik van.

De Actie Kerkbalans loop van 17 t/m 31 januari.

In de afgelopen weken hebben wij reeds het grote vrijwilligersteam benaderd of zij ook deze ronde weer hun steentje willen bijdragen.

In het januari nummer van Samen Kerk zullen wij u nader hierover informeren.