Vesperdienst Goede vrijdag 2016

DSC03918“Mijn lieve Jezus, wat hebt u misdreven, dat men een zo hard vonnis heeft gewezen?”

Op Goede Vrijdag herdachten we, traditiegetrouw, de lijdensweg van Christus. Ditmaal deden we dit op een bijzondere manier: met een uitvoering van de Matthaüs Passion.

De koorwerken uit dit beroemde werk van Bach werden uitgevoerd door de Cantorij Hillegom, onder de bezielende leiding van Marcel den Dulk. De Cantorij was voor de gelegenheid uitgebreid met gastzangers uit Hillegom en een aantal leden van de Cantorij van de Grote Kerk in Monnickendam en COV GrootNoord.

De recitatieven en aria’s werden ingevuld door gelezen teksten volgens de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze teksten werden gelezen door ds. Wim Zaagsma, Carlijn Boonstra en Marije Heida. Op deze manier ontstond een unieke, toegankelijke versie van een, als moeilijk te boek staand, werk.

De Cantorij had eerder deze week (op woensdag) COV GrootNoord al bijgestaan tijdens een uitvoering van de volledige Matthaüs in het Concertgebouw. Met de dienst van Goede Vrijdag kwam voor de leden dan ook een eind aan een ‘Bachrijke’ periode.