Evaluatie Basiscursus Geloven

Ook al hebben we de evaluatie van een aantal deelnemers nog niet binnen, toch durven we een voorzichtige eindconclusie wel op papier te zetten. Vanaf oktober hebben we iedere dinsdag (behalve in de maand december) in het Maartenshuis de maaltijd met elkaar gedeeld, gezongen, gebeden, inleidingen bekeken en gesprekken gevoerd. Onderstaanden hebben met veel bewondering en verwondering de avonden geleid en kunnen terugzien op zeer waardevolle ontmoetingen en gesprekken.
De gezamenlijke maaltijd was een bijzonder begin om elkaar te leren kennen, de dagelijkse hectiek even kwijt te raken en tot rust te komen voordat we met het officiële gedeelte begonnen. Die maaltijd is echt niet meer weg te denken in het geheel van de cursus. Op de dagen dat ds. Wim Zaagsma er niet bij kon zijn vanwege een vergadering elders, werd de leiding overgenomen door Marja Faber. Dit werd niet als storend ervaren. Eventuele verdieping kon immers in de week erna met de predikant alsnog worden besproken. Op zaterdag 1 december waren we van 10 uur ’s morgens tot 3 uur ’s middags in de Hoeksteen en konden zo de diepte induiken aan de hand van een gedeelte van een film, uitbeelden van het verhaal van de brandende braamstruik en nog veel meer intense ervaringen. Deze dag werd toch wel genoemd als bijzonder moment in deze cursus.
Dat we nu geslaagde gelovigen zijn geworden is natuurlijk helemaal niet belangrijk. Want wanneer ben je dat. De cursus heeft iedereen op zijn of haar manier weer aan het werk gezet en aan het denken. Want geloven, daar ben je nooit mee klaar. Dat gaat in je genen zitten op welke manier dan ook en dat blijft aan je werken en je vormen en je stimuleren om verder te gaan in de voetsporen van Jezus. De mensen die de cursus hebben gevolgd waren blij dat ze mee hebben gedaan om zo weer anderen te ontmoeten, elkaars gedachten en belevingen mee te maken en daar ook weer van te leren. En vragen blijven er altijd. Dat maakt geloven ook zo onuitsprekelijk uitdagend. De evaluatie tussen ondergetekenden moet nog plaats vinden, alsmede een evaluatie binnen de kerkenraad. Dus over een nieuwe cursus volgend jaar, of een vervolg op deze, kan nog niets worden gezegd.
We bedanken de kerkenraad voor de mogelijkheid, hun financiële steun, de beheerders van de Hoeksteen voor hun hulp met beamers, laptops en ook voor de spullen die nodig waren om in het Maartenshuis maaltijden te serveren. Degenen die voor ons gekookt hebben: we hebben ervan genoten! Het was elke keer weer heerlijk. Ook de kosters van de Maartenskerk bedanken we voor hun vertrouwen, sleutels enz. Grote dank aan de cursusleden voor hun giften, hulp bij het opruimen en de afwas en het eten dat jullie voor de laatste avond meebrachten. Maar toch wel een bijzondere dank aan Ingrid Roosendaal en Yvonne Elzenga, die iedere keer weer om 6 uur van de partij waren om te helpen met klaar zetten, maaltijden te serveren en alle andere hand- en spandiensten te leveren voordat ze weer om 11 uur ’s avonds thuis waren.

Wim Zaagsma en Marja Faber-Sportel
(10-02-2013)