“Eenzaamheid kwelt ouderen meer dan ziekte” 2015

Dit was een kop in de krant Trouw op zaterdag 15 augustus 2015. Het was een kort artikel geschreven door Luc Bonneux, arts oudergeneeskunde. Zelf ben ik geneigd om het woord -oudere- tussen haakjes te zetten.

luuc Bonneux
Luc Bonneux

Hij schrijft:
“ De scherpste angel van het ouder worden is niet de dood maar eenzaamheid. Ook vandaag de dag vormen eigen kinderen, (broers of zusters) de beste bescherming tegen vroegtijdige opname in een verpleeghuis. Zij zijn de gids door het nagenoeg ondoordringbare woud van de welzijnsambtenarij. Ze blijven vaak het trouwste gezelschap op onze laatste tocht. Daar is een groeiend probleem. Gezinnen worden kleiner, partnerschappen breken op en de sociale media verarmen het menselijk contact. (en kinderen wonen vaak verder weg , zou ik daaraan willen toevoegen) Mensen leven meer alleen, bij het ouder worden rafelt hun sociale net gemakkelijk uit elkaar.”

In de dienst van zondagmorgen 16 augustus sprak ik over mantelzorg: Zorg uit liefde gegeven, in de hoop en het geloof dat liefde sterk is als de dood. (Het laatste is een deel van het vers uit Hooglied 8:6)

Mantelzorg is bezig zijn met liefde wetende dat de dood aan het einde kan wachten.
Mantelzorg is een daad uit liefde, het voltrekt zich in het moment en ook als dat succesvol is geeft het geen garanties voor de toekomst.

Dat vraagt veel moed en geduld om het dan toch vol te houden. Velen in onze gemeente verlenen en ontvangen mantelzorg, soms meer dan we van elkaar weten. Dat is een mooie zaak, maar in de dagelijkse praktijk ontmoeten we ook nog situaties waarbij het (nog) niet geregeld is.

Bonneux schrijft: “Daar ligt een mooie uitdaging voor ons babyboomers, de bejaarden van de toekomst. We leven welvarender en langer dan ooit voorheen. We leven langer en gezond.
We zijn met velen. Als we goed op elkander passen, hoeft niemand alleen achter te blijven”.

Dat is wat we ook proberen te doen in het aandachtspastoraat binnen onze gemeente. Aandacht geven aan elkaar, en zo nodig op elkaar passen. Daar zijn nog meer mensen voor nodig dan nu al actief zijn. We zoeken mensen die bereid zijn 2 of 3 adressen in hun buurt te bezoeken, zoveel als mogelijk of gewenst is. Laten we er met elkaar voor zorgen dat er in onze gemeente geen mensen gekweld worden door eenzaamheid. Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met pastor Wilna Wierenga.

Wilna Wierenga

Wex3