Door de week

Voor actuele bijeenkomsten zie ook de AgendaProject3

Door de week zijn we geen andere mensen dan op zondag. In ons christen-zijn liggen hooguit de accenten door de week wat anders dan op zondag.

De hoofdtaken van onze gemeente, gericht op haar dienst in de wereld, beleven we in: vieren, leren en dienen.  Op zondag ligt het accent op vieren, door de week op leren en dienen.

En daar kunnen of moeten we het door de week druk mee hebben.

AAls ‘LERENDE GEMEENTE’ scheppen we mogelijkheden om gevormd en toegerust je plaats in de gemeente en in de wereld in te nemen. We oefenen ons in het lezen en verstaan van de bijbel, in een gespreksgroep bezinnen we ons op geloofsvragen, op studie-avonden komen ethische kwesties en maatschappelijke problemen aan de orde. Van extra-belang zijn natuurlijk de toerusting van het kader in onze gemeente en de vorming van de jongeren.
Lees verder

OOp het ‘CREATIEF PODIUM’ geven we allerlei initiatieven vanuit de gemeente een plek op de website om ons deelgenoot of deelnemer te maken. Een scala van gedicht tot film, van hard lopen voor een goed doel tot een feestje vieren.
Lees verder

VVeel uiteenlopende “GROEPSACTIVITEITEN” zijn mogelijk en scheppen een band. Of we nu verhalen vertellen of kaarten maken, de kerk-tuin onderhouden of de soos bezoeken, het betekent vanzelf ook een omzien naar elkaar.
Lees verder

PD“PASTORAAT” en “DIACONAAT” zijn de meer georganiseerde vormen van naar elkaar omzien en iets voor elkaar betekenen, elkaar dienen, hier en elders. Daarbij richt het pastoraat in de gemeente zich meer en meer op leeftijdsgroepen. Pastoraat en Diaconaat werken op vele gebieden samen.
Lees verder over het Pastoraat
Lees verder over de Diaconie

HHet “COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS” geven totnutoe een goed en positief financieel zicht op de komende jaren. Dat komt mede door de faciliteiten die de diverse zalen ook door de week mogelijk maken. Schakers en weight-watchers, vergaderaars en muziekmakers weten ons te vinden.

Lees verder

Wex2