Bij de diensten in West Turkije en Griekenland (2)

De tweede dienst was op 22 mei 2016 zondag Trinitatis.
‘De religie van de liefde heeft geen wetten of geboden slechts God’.

Deze uitspraak van Mevlana Rumi, een soefidichter uit Konya,Turkije (1207) was het thema van de dienst van vanmorgen.
Er was in een nabijgelegen park een prachtige plek gevonden.
Dit park was ooit de tuin van het zomerverblijf van voormalig koning Constantijn.
De kaars brandde, de icoon hing aan een oud tafeltje (dat we om de hoek vonden in iets wat ooit een mooie Oranjerie was, tussen de glasscherven en spuiten van verslaafden).
Brood en wijn waren klaar gezet.
De zon scheen volop, we zongen en baden om de Geest van God.
Pastor Wilna Wierenga vertelde dat we die kunnen ervaren binnen de eenheid van de verscheidenheid van mensen geïnspireerd op de goddelijke Drie-eenheid, Vader Zoon en Heilige Geest.
Die Geest van wederzijdse liefde, van anti egoïsme, die ons troost en aanzet tot liefde, jegens onze  naasten, onze gemeenschap en daarbuiten.

We vierden de Agape maaltijd in de hoop dat we brood en wijn en liefde mogen zijn voor elkaar.
Daarna kregen we koffie met cake door Janny en Maurits aangeboden.

Nog een stukje uit de gebeden geïnspireerd op Rumi:

.     Zij die bidden
.       stralen zullen ze
.     Niet hun woorden zijn het gebed
.        maar hun eerbied en aandacht
.     Laat de taal maar zitten
.     Het gaat immers om het hart.

(W.W.)