De familie Six

Jan Six
Uiteraard zochten we ook naar stukken betrekking hebbend op de familie Six en hoewel we er niet zo veel hebben, is het leuk om via die documenten vast te stellen hoe de Heer van Hillegom betrokken was bij alles dat er in het dorp en in de kerk gebeurde.
Jan Six II had niet alleen een graf in de kerk gekocht maar ondertekende ook de Jaarrekeningen van de kerk. Hij mocht de Schout, maar ook de Dominee benoemen. Ook zijn er kwitanties voor grote en kleine bedragen, bijv. hoeveel een ragebol in 1766 kostte. Soms indrukwekkend, soms verbazing wekkend, vaak onderstrepend het grote verschil tussen gewone Lidmaten en Notabelen. Strenge taal. Vragend om bijdragen, zoals voor een nieuwe preekstoel in 1685. Die wordt na veel overleg door de Diaconie betaald, omdat men bang is dat de inzameling anders ten koste van giften voor de armen zal gaan.

Een greep uit wat er te zien zal zijn: bijvoorbeeld de koker van Clasina van Sitteren uit 1794 met de documenten die daarin opgeborgen zijn. Een plattegrond met daarop de prijzen van de verschillende vaste zitplaatsen in de kerk. Een testament uit 1803. Ook kunt u zien hoe mooi de officiële stukken vroeger met de hand geschreven werden, zonder inktvlekken of doorhalingen! Bovenaan staat er vaak “In den Naame ende ter Eere Godes, Amen!
Ook is er een hele boekhouding waarin bijgehouden werd welke gezinnen wekelijks melk van de Diaconie kregen, of eieren, of iets anders om te herstellen. Zelfs brieven waarin een Diaken verzoeningspogingen doet tussen twee geliefden.
We hopen van harte dat u komt kijken! Iedereen is welkom op zaterdag 13 september 2008 bij de festiviteiten in de kerk en daarna (of later op de dag) bij de tentoonstelling in het Maartenshuis, tot 16.00 uur. Hetzelfde geldt voor de zondag: na het koffiedrinken in de kerk is de tentoonstelling weer geopend tot 16.00 uur. Ook kunt u in de dagen erna gaan kijken in het Gemeentehuis, er is daar gedurende 2 weken een tentoonstelling over de band tussen Hillegom en de familie Six. En…u hoeft uw Museumjaarkaart niet eens op te zoeken, want de toegang in het Maartenshuis, zowel als in ‘t Hof, is gratis!
Marja van der Valk Archiefbeheerder Maartenskerk
Monumentendag 13, 14 sept 2008