CvK, Beheer en zelfwerkzaamheid, mei 2016

Beheer en zelfwerkzaamheid

In het kader van kostenbesparing en het versterken van de band tussen onze gemeenteleden, heeft het CVK een aantal stapjes gezet.
Zo is in principe de Hoeksteen op donderdag niet beschikbaar voor verhuur of bijeenkomsten.
De beheerders kunnen dan op die dag hun overuren terug nemen.
Er is voor de donderdag gekozen, omdat de in de avond aanwezige koren het meest geschikt waren voor de zelfwerkzaamheid.
Het CVK is verder bezig plannen te ontwikkelen om de personele inzet van kosters en beheerders te optimaliseren.
(CvK)